21 Φεβρουαρίου 2014. Η πρώτη επέτειος της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

1912-1913 Από το φωτογραφικό αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος

Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 -1913

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος

Φωτογραφικό Αρχείο