Το Μακεδονικό ζήτημα

Ο εκδοτικός οίκος ΔΩΔΩΝΗ εκτύπωσε και κυκλοφόρησε, το 2008, το βιβλίο του Γενικού Γραμματέα της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος κ. Ιωάννη Μαζαράκη – Αινιάν. Το βιβλίο φέρει  με τίτλο “ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ και η γέννηση του νέου Μακεδονικού ζητήματος (με 6 χάρτες γεωγραφικούς και στατιστικούς)” και είναι γραμμένο σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά) καθόσον προορίζονταν για την ενημέρωση τόσο του Ελληνικού κοινού όσο και των ξένων διπλωματικών υπαλλήλων και των δημοσιογράφων που εργάζονται σε έντυπα του εξωτερικού

Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι βαθύς γνώστης του Μακεδονικού ζητήματος και, μεταξύ των πολλών άλλων, διετέλεσε στην δεκαετία του 1960 Νομάρχης Καστοριάς επί πολλά έτη.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο (2) Κεφάλαια:
  1. ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ  και
  2. Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
και περιέχονται σ’ αυτό οι εξής χάρτες που συντάχθηκαν από το Instituto Geografico di Agostini – Roma – 1906, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των αντιπροσωπειών των Δυνάμεων που επέβλεπαν την εφαρμογή των Μεταρρυθμίσεων :

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας