192 Απολυτήριο 1866

In by Σάκης Δάλλας

Έγινε με φίλτρο κοκκινοκίτρινο μελί