Το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής εντάσσεται στον θεσμό των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων

Παρά την αδράνεια των Αγαθοεργών Καταστημάτων και την αρνητική στάση που τήρησαν οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι φορείς (ο Δήμαρχος κ. Φίλιππας Φίλιος και η Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ηπείρου κ. Θεοδώρα Χουλιάρα) συνεχίσαμε να ασκούμε πίεση στο Υπουργείο Παιδείας για εξεύρεση μιας αξιοπρεπούς λύσης του προβλήματος.

Πραγματοποιήσαμε πολλές συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες και με το Προεδρείο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αναπτύξαμε τους λόγους για τους οποίους επιβάλλονταν η λειτουργία του Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2015-2016 (χρονιά κατά την οποία θα ολοκληρώσουν τον γυμνασιακό κύκλο οι πρώτοι απόφοιτοι του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου).

Ο βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης, με την από 9 Σεπτεμβρίου 2014 επιστολή του μας ενημέρωσε ότι υποβάλλει σχετική ερώτηση στη Βουλή και μας κοινοποίησε την απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Αλέξανδρου Δεμερτζόπουλου. Η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων Πειραματικών Σχολίων συνεδρίασε την 15η Δεκεμβρίου και με την Πράξη 2Α/2014 εξέτασε το αίτημα μας και αποφάσισε να υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας θετική εισήγηση. Τέλος δε η σχετική απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Αλέξανδρου Δεμερτζόπουλου δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3646/Β/31-12-2014 και σ’ αυτήν προβλέπεται ότι:

  • Από το σχολικό έτος 2015-2016 η σχολική μονάδα του Γενικού Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής θα λειτουργήσει ως «Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων» και

  • Θα λειτουργήσει ως ενιαία σχολική μονάδα με το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής και το 1ο και 2ο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων με την επωνυμία Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ζωσιμαίας Σχολής.

Με την συγκεκριμένη απόφαση ικανοποιήθηκε το πρώτο σκέλος των απαιτήσεων μας, δηλαδή αυτό με το οποίο διεκδικούσαμε την λειτουργία της ιστορικής Σχολής μας ως Προτύπου Σχολείου.

Από εδώ και πέρα η προσπάθειας μας επιβάλλεται να επικεντρωθεί στην ικανοποίηση και του δευτέρου (και πιο ουσιαστικού) σκέλους του αιτήματος μας, δηλαδή αυτού με το οποίο ζητάμε τη λειτουργία της Προτύπου Ζωσιμαίας ως σχολείου συνδεδεμένου αναπόσπαστα με την εκπαιδευτική παράδοση της Σχολής και το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμαδών.


Παραπομπές

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας