Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την λειτουργία του Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής

Η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, έχει ορίσει σαν Καταστατικό σκοπό της την «επαναλειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής (Γυμνάσιο και Λύκειο) ως Προτύπου Σχολείου, συνδεδεμένου αναπόσπαστα με την εκπαιδευτική παράδοση του Ιστορικού εκπαιδευτηρίου που ιδρύθηκε από την Αδελφότητα Ζωσιμαδών» και ποτέ δεν πρόκειται να παραιτηθεί απ’ αυτή την προσπάθεια!
  Αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και την ψήφιση, στη Βουλή, των προγραμματικών δηλώσεων, απευθυνθήκαμε εγγράφως στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και ζητήσαμε την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος μας για λειτουργία του Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής.
Την 12 Οκτωβρίου 2015 απευθύναμε επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη (με κοινοποίηση στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Σία Αναγνωστοπούλου) με την οποία ζητούσαμε, μεταξύ των άλλων «να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του  Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχόλης, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο 2016»
Την ίδια ημέρα  απευθύναμε επιστολή και στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) κ. Βασίλειο Τσελφέ, με την οποία α) του κοινοποιούσαμε την επιστολή που απευθύναμε στον κ. Υπουργό Παιδείας. Έρευνας & Θρησκευμάτων β) του ζητούσαμε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη ένταξη του Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής στα Πρότυπα Σχολεία και γ) τον παρακαλούσαμε να κανονίσει  μία συνάντηση μαζί μας για να του εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας και τα επιχειρήματά μας.
Βρισκόμαστε εν αναμονή των ενεργειών τους, οπότε και θα ενεργήσουμε ανάλογα.
 
Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας