Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά

Η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, είχε απευθυνθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιο Παπαδιώτη (Αριθμός Πρωτοκόλλου Δημαρχείου: 19041/1711/16-03-2015) είχε ζητήσει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της σύνδεσης της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.

Το αίτημα της Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων έγινε αποδεκτό και, τελικά, το θέμα αυτό εντάχθηκε για συζήτηση στην Ημερησία Διάταξη της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2015.

Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει καμμία δημοσιοποίηση των όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στη συγκεκριμένη Συνεδρίαση επειδή, 2 μήνες από τότε, δεν έχουν καθαρογραφεί ακόμη τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βρισκόμαστε εν αναμονή και σας πληροφορούμε ότι, μόλις παραλάβουμε τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου θα καταχωρήσουμε, αμέσως, στην ιστοσελίδα:

  • την αρχική εισήγηση της Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

  • τις απόψεις των φορέων που είχαν κληθεί τη Δημοτική Αρχή για να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση του Δ.Σ..

  • την συμπληρωματική παρέμβαση του μέλους της Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων κ. Μιχαήλ Παντούλα

  • διάφορα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία

  • τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας