Συζήτηση του νομοσχεδίου για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Η συζήτηση του νομοσχεδίου για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία πραγματοποιήθηκε την 10η και 11η Μαΐου 2011 και οι τοποθετήσεις των βουλευτών καταγράφονται στα Πρακτικά της Βουλής της 10ης Μαΐου 2011 και της 11ης Μαΐου 2011.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αγορεύσεις των βουλευτών του Νομού Ιωαννίνων κ.κ. Κώστα Τασούλα και Μιχάλη Παντούλα.


Παραπομπές

Πρακτικά της Βουλής της  10ης Μαΐου 2011

Πρακτικά της Βουλής της  11ης Μαΐου 2011

Αγόρευση Κώστα Τασούλα

Αγόρευση Μιχάλη Παντούλα

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας