Σίμωνος Καρρά – Ναϊλοί εμάς, να βάι εμάς

Ναϊλοί εμάς, να βάι εμάς.

(Ποντιακόν) τραγουδά πρώτη ή ‘Ελένη Κουταλακίδου.

 

Ναϊλοί εμάς, να βάϊ εμάς, οι Τούρκ’ την Πόλ’ επαίραν

επαίραν  το βασιλόσκαμν’ ελλάγεν η αφφεντία.

Μοιρολογούν τα εγκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρεα

κι Αι Γιάννες Χρυσόστομον, κλαίει δερνοκοπάται.

«Μη κλαις μη κλαις Αι Γιάννε μου, και μη δερνοκοπάσαι

η Ρωμανίαν1 πέρασεν, η Ρωμανίαν επάρθεν

η Ρωμανίαν αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο».

Παράφρασις

Αλοί σε μας, και βάι σε μας την Πόλι επήραν Τούρκοι

πήραν του Ρήγα το θρονί, άλλαξ’ η αυθεντία.

 Μοιρολογούν οι εκκλησιές, κλαίνε τα μοναστήρια

κι Αι Γιάννης ο Χρυσόστομος, κλαίει δερνοκοπιέται.

 «Μη κλαις, μη κλαις Αι Γιάννη μου, και μη δερνοκοπιέσαι

η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία επάρθη

η Ρωμανία αν πέρασε, πάλι θα ξανανθίση».

  1. Το μεσαιωνικόν όνομα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εξ’ ου και το «Ρωμηός» και «Ρωμηοσύνη»