Σίμωνος Καρρά – Ο Κωσταντής κι ο Κωσταντάς

Ο Κωσταντής κι ο Κωσταντάς1

(Ηπειρώτικο) τραγουδά πρώτη ή Σοφία Κιτσανέλη’ και μοιρολόγι βορειοηπειρωτικό (οργανικό).

 

[Ο Κωσταντής κι ο Κωσταντάς, κι ο μικρό Κωνσταντίνος

(Κωσταντάκη μου, λιεβαντάκι μου)

τρεις χρόνους επερπάταγε, να βρη καλή γυναίκα,

να βρη ψηλή, να βρη λιγνή, να βρη καγκελοφρύδα.

Βρίσκει ψηλή, βρίσκει λιγνή, βρίσκει της αρεσκιάς του

τρεις χρόνους γράφουν τα προικιά, και τρεις τα πανωπροίκια

και τα κρυφά της μάνας της, λογαριασμό δεν έχουν.]

Πουλάκι πήγε κι έκατσε στου Κωσταντή το γόνα

δεν κελαηδούσε σαν πουλί, ανθρώπινα μιλάει:

«Κωστάκη μην παντρεύεσαι και μην πολλά ξοδιάζεις

τι σήμερα θα παντρευτείς, κι αύριο θα πεθάνης».

  1. Τραγούδι που αναφέρεται στη μοίρα του τελευταίου αυτοκράτορος του Βυζαντίου Κωνσταντίνου Δράγαζη Παλαιολόγου.