Σίμωνος Καρρά – Σημαίνει ο Θιός, σημαίν’ η γη

Σημαίνει ο Θιός, σημαίν’ η γη

(Σταυρωτό του Πάσχα, Νεοχώριον Χαλκιδικής)

(Λε) Σημαίνει ο Θιός, σημαίν’ η γη, σημαίνουν τα ιπουράνια

σημαίνει κ’ η Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι

[μι τετρακόσια σήμαντρα κ’ εξήντα δυο καμπάνες

κάθι καμπάνα και παπάς, κάθι παπάς και διάκος.]

Ψέλνει δεξιά η βασιλιάς, ζιρβά η Πατριάρχης1

[κι απ’ την πουλή την ψαλμουδιά, εσειώνταν οι εικόνις]

φωνή ακούστη εξ ουρανού κι απ’ αρχαγγέλου στόμα:

 

«Πάψιτι το χιρουβικό κι τ’ άξιον εστίν ως

γιατ’ είνι θέλημα Θεού, η Πόλη να τουρκέψη».

  1. Η συνήθης φράσις κι εδώ και εις άλλας παραλλαγάς είναι: ψέλνει ζιρβά η βασιληάς διξιά η πατριάρχης» άλλ’ ο βασιλεύς στο Βυζάντιο έψαλλε δεξιά και αριστερά ο πατριάρχης.