Πρότυπα Σχολεία – Ενημέρωση για τις εξελίξεις επί του θέματος

Από την ιστοσελίδα ΒΗΜΑ Online της 16ης Φεβρουαρίου 2015 πληροφορηθήκαμε ότι α) Τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία θα διαχωριστούν και θα μείνει σε λειτουργία μικρός αριθμός προτύπων (Βαρκάκειο, Ιωνίδειος και Ευαγγελική Σχολή Αθηνών) και β) ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση  με τον πρόεδρο του Ποταμιού κ. Σταύρο Θεοδωράκη τον οποίο διαβεβαίωσε ότι θα επανεξεταστούν τα θέματα που αφορούν την Παιδεία, μεταξύ αυτών και το θέμα των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων

Στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 19ης Φεβρουαρίου 2015 δημοσιεύθηκε η πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Παιδείας κ. Μπαλτάς ανασκεύασε τις αρχικές του εξαγγελίες και αποφάσισε όπως, από τα υπάρχοντα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, μόνο πέντε εξ αυτών να συνεχίσουν να λειτουργούν σαν Πρότυπα, μεταξύ δε αυτών δεν συμπεριλαμβάνονταν – και πάλι – η Ζωσιμαία Σχολή. Την επομένη, 20 Φεβρουαρίου 2015, συντάξαμε επιστολή την οποία αποστείλαμε στον Υπουργό Παιδείας κ. Αριστείδη Μπαλτά (με κοινοποίηση στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη) και με την οποία α) τον ενημέρωναμε για τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν στην ιστορία των Προτύπων Σχολείων και την σύνδεση τους με Κληροδοτήματα και β) δηλώναμε ότι κάθε σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας που δεν θα συμπεριελάμβανε και τη Ζωσιμαία Σχολή, θα βρίσκονταν σε πλήρη αναντιστοιχία με τα πραγματικά δεδομένα και την ιστορία της Ελληνικής εκπαίδευσης.

Την 25η Φεβρουαρίου 2015 ο Υπουργός Παιδείας παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου. Από την ανάγνωση των ανακοινώσεων του κ. Υπουργού προκύπτει ότι η πολιτική ηγεσία αποδέχθηκε τις προτάσεις μας (ή τουλάχιστον ικανοποίησε εν πολλοίς τις επιδιώξεις μας) καθόσον: α) η Ζωσιμαία Σχολή συμπεριλαμβάνεται πλέον στα σχολεία που – κατά τους νεώτερους προγραμματισμούς της πολιτικής ηγεσίας – θα λειτουργήσουν ως Πρότυπα β) το σκεπτικό με το οποίο ο Υπουργός καθόρισε το εκπαιδευτικό και ιστορικό πλαίσιο των Προτύπων Σχολείων είναι ταυτόσημο με αυτό που διατυπώθηκε στα άρθρα της ιστοσελίδας Τα Ιστορικά Σχολεία και Ο θεσμός των Προτύπων Σχολείων και γ) Το Υπουργείο απεδέχθη και καθιέρωσε τον όρο «ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» που είχα πρωτοδιατυπώσει στην εισήγησή μου στην Ημερίδα της Παλαιάς Βουλής και ο οποίος αφορά αποκλειστικά και μόνο την Ζωσιμαία Σχολή, την Βαρβάκειο και την Ιωνίδειο

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη άμεσης διευθέτησης της υφισταμένης διοικητικής και διαχειριστικής εκκρεμότητας που αφορά στην σύνδεση του σχολείου με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά. Την 24η Φεβρουαρίου 2015 είχα αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων με την οποία ζητούσα να ληφθούν εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την ειρηνική – και άνευ αντεγκλήσεων – άμεση επίλυση του προβλήματος.  Οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες μας διότι, μία ημέρα μετά την αποστολή του αιτήματος προς τον Δήμο, ο κ. Υπουργός Παιδείας προσδιόρισε ότι η Ζωσιμαία Σχολή (αλλά και τα άλλα Ιστορικά Σχολεία) «θα λειτουργούν με τους δικούς τους, ιστορικά αιτιολογημένους, κανόνες συμπληρωματικά στο εκπαιδευτικό σύστημα ως η βέλτιστη εκδοχή του». Είναι δε βέβαιο ότι η Ζωσιμαία Σχολή δεν θα μπορέσει να «λειτουργήσει με τους δικούς της, ιστορικά αιτιολογημένους, κανόνες» εάν δεν ενταχθούν άμεσα στον Κανονισμό Λειτουργίας των Αγαθοεργών και οι διατάξεις του άρθρου Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά.

 

Οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης για το μέλλον των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων  προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αποτέλεσαν την αφορμή για την δημοσίευση πολλών άρθρων σχετικών με το θέμα. Επιλεκτικά αναφέρω μερικά απ’ αυτά τα δημοσιεύματα:

 

 

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας