Πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν στον Νόμο Μπαλτά και την αναστολή λειτουργίας του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής

Όπως είναι γνωστό ο ονομαζόμενος «Νόμος Μπαλτά» ετέθη σε ισχύ από την 14η Μαΐου 2015, δηλαδή από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Ν. 4327/Φ.Ε.Κ. 50 Α/14 Μαΐου 2015).
Όπως προαναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο μας, η κοινή γνώμη των Ιωαννίνων αδυνατεί να κατανοήσει ή να ερμηνεύσει τη στάση της Κυβέρνησης δεδομένου ότι: α) κανένας φορέας των Ιωαννίνων (αυτοδιοικητικός, πολιτικός, κομματικός, συνδικαλιστικός, πολιτιστικός, μορφωτικός κ.λ.π.) δεν είχε καταθέσει δημόσια παρόμοιο αίτημα και β) βάσει των κριτηρίων που είχε θέσει η ίδια η Κυβέρνηση το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής συγκέντρωνε όλα τα πλεονεκτήματα για να ηγηθεί της καταστάσεως των σχολείων που θα λειτουργούσαν σαν Πρότυπα. Εξακολουθεί δε παραμένει αναπάντητο το ερώτημα: “Για πους λόγους και χάριν ποίων εξαιρέθηκε το Λύκειο της Ζωσιμαίας από τα Πρότυπα;”
Εν τω μεταξύ είδαν το φως της δημοσιότητας δύο επίσημα κείμενα που περιέχουν πολύ αποκαλυπτικές πληροφορίες που μας επιτρέπουν να υποθέσουμε – ασφαλώς κατά το μάλλον ή ήττον – το τι προηγήθηκε της ψήφισης του Νόμου και γιατί ο κ. Υπουργός αρνείται να απαντήσει στα καίρια ερωτήματα.

1.Ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής

Την 20η Μαΐου 2015 δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ των Ιωαννίνων μία Επιστολή – Ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής και από στην οποία διατυπώνεται με σαφήνεια ότι η μόνη ομάδα πολιτών των Ιωαννίνων που εξέφρασε την ικανοποίηση του για την μη λειτουργία του Ιστορικού Λυκείου της πόλης μας ως Προτύπου Λυκείου, ήταν ο Σύλλογος Καθηγητών του ίδιου του Σχολείου!
Διαπιστώθηκε επίσης η ύπαρξη του κινδύνου παραποίησης της αλήθειας και της διαστρέβλωσης της κοινής γνώμης, μιας και στη συγκεκριμένη ανακοίνωση καταχωρήθηκε πληθώρα ανακριβών ιστορικών στοιχείων που σχετίζονται – με τον ένα ή άλλο τρόπο – με την εκπαιδευτική ιστορία της Ζωσιμαίας Σχολής και με την εκπαιδευτική παράδοση των Ιωαννίνων, με άμεση συνέπεια τον κίνδυνο της.
Στη συνέχεια, οι απόφοιτοι της Ζωσιμαίας Σχολής Κωνσταντίνος Κουλίδας (πρώην Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης), Δημήτρης Πάνου (ιατρός), και Μιχάλης Παντούλας (Φιλόλογος – πρώην Βουλευτής), με μία «εκ βαθέων» αυτή παρέμβασή τους στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (Τρίτη 9 Ιουνίου 2015), κατέθεσαν στο δημόσιο διάλογο τις δικές τους απόψεις επιχειρώντας, αφ’ ενός μεν αποκαλύψουν το έντονο παρασκήνιο που προηγήθηκε της ψήφισης του σχετικού νόμου και αφ’ ετέρου να υπερασπιστούν την ιστορία και την προοπτική της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.
Από το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό κείμενο, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 με τίτλο «Ευθύνη μας να σεβαστούμε την ιστορία της Ζωσιμαίας Σχολής!», επιλέξαμε τα παρακάτω δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα:.
  • «Αυτό δεν είπε ο Υπουργός στη Βουλή το αποκαλύπτει η ανακοίνωση. Έντονο παρασκήνιο με στόχο το κακώς εννοούμενο μικροκομματικό συμφέρον, πλήρης περιφρόνηση των αρχών της διαφάνειας και του δημοσίου διαλόγου, ακύρωση της λαμπρής ιστορίας και του έργου της Ζωσιμαίας Σχολής»
  • «Ούτως εχόντων των πραγμάτων το αίτημα είναι προφανές. Η ένταξη του Λυκείου της Ζωσιμαίας στα πρότυπα δημόσια σχολεία πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική παραδοξότητα ίδρυσης προτύπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής χωρίς την πρόβλεψη της εξέλιξής του σε πειραματικό Λύκειο είναι ανεπίτρεπτο να συνεχιστεί».

2. Η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κ. Τάσου Κουράκη για αναστολή λειτουργίας του Ενιαίου Προτύπου Σχολείου της Ζωσιμαίας Σχολής (Γυμνάσιο και Λύκειο)

Μετά από σχετική έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο Παιδείας διαπιστώσαμε ότι οι εξελίξεις για τον αποκλεισμό της Ζωσιμαίας Σχολής από τα Πρότυπα Σχολεία είχαν δρομολογηθεί, στα παρασκήνια, «εν στενώ οικογενειακό κύκλω», με πλήρη περιφρόνηση των αρχών της διαφάνειας και του δημοσίου διαλόγου και με συγκεκριμένες στοχεύσεις που δεν έχουν καμμία σχέση με το εκπαιδευτικό έργο και την λαμπρή ιστορία της Ζωσιμαίας Σχολής.
Όπως είναι γνωστό η Ζωσιμαία Σχολή είχε υπαχθεί στο ίδιο εκπαιδευτικό καθεστώς με τα λοιπά Ιστορικά Πρότυπα Σχολεία (Βαρβάκειο κ.λ.π.) ως Ενιαίο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο (Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμόν 212031/Δ6/29−12−2014 «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων  Πειραματικών Σχολείων» – Φ.Ε.Κ. 3646/ τ.Β΄/31−12−2014).
Όμως, την 1η Απριλίου 2015, δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο και 30 μέρες (!!) πριν από την υποβολή του Νομοσχεδίου στη Βουλή, υπεγράφη η σχετική απόφαση από τον Πρόεδρο της ΔΕΠΠΣ και την 20η Απριλίου 2015, δηλαδή 10 μέρες (!!) πριν από την υποβολή του Νομοσχεδίου στη Βουλή. υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη η υπ’ αριθμόν 61397/Δ6/20-04-2015 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 909Β/19-05-2015) με την οποία: “Αναστέλλεται η εφαρμογή της αριθμόν 212031/Δ6/29−12−2014 «Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων»(Φ.Ε.Κ. 3646/τ.Β΄/ 31−12−2014)  υπουργικής απόφασης”.
Στην προκειμένη περίπτωση προστίθενται ακόμη δύο ερωτήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:
  • Για ποιούς εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς λόγους και με ποιο σκεπτικό αποφασίστηκε η αναστολή εφαρμογής της υπ’ αριθμόν 212031/Δ6/29−12−2014 υπουργικής απόφασης:
  • Εάν η υπ’ αριθμόν 212031/Δ6/29−12−2014 υπουργική απόφαση δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων γιατί δεν καταργήθηκε τελείως και επελέγη η «μεσοβέζικη και αμφιλεγόμενη» λύση της «Αναστολής»; 3.

3. Καταγραφή των πραγματικών γεγονότων σχετικά με την πρόταση περί ιδρύσεως Προτύπου Λυκείου στην Ανατολή

Τα όσα αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, συνδυαζόμενα με μία σημαντική αναφορά που αναγράφεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής, θεωρώ ότι μας επιτρέπει να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα και να δώσουμε τη δική μας απάντηση στο ερώτημα: “Για πους λόγους και χάριν ποίων εξαιρέθηκε το Λύκειο της Ζωσιμαίας από τα Πρότυπα;”
Στην συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρεται ότι:
  • Το Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον να μετατραπεί σε Πρότυπο Πειραματικό (έτσι θα συνέχιζε να λειτουργεί ως ΓΕΛ, χωρίς προαπαιτούμενα αξιολόγησης των καθηγητών, στο ιστορικό λτ΄ίριο της Ζωσιμαίας και με τον τίτλο “Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής”.
  • Σε συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου και του Συλλόγου Διδασκόντων είχε αποφασιστεί η ίδρυση ενός άλλου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου στην Ανατολή, τελείως ξεκομμένου από την εκπαιδευτική παράδοση της Ζωσιμαίας Σχολής και το οποίο θα ονομάζονταν π.χ. 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ιωαννίνων (αναγκαία σημείωση: δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ μέχρι τώρα επίσημα η οργάνωση παρόμοιων συσκέψεων, οι εισηγήσεις βάσει ποίων έγιναν οι συζητήσεις, η τεκμηρίωση των σχετικών αποφάσεων και εάν συμμετείχαν πράγματι σ’ αυτές ο Δήμος Ιωαννιτών και η Περιφέρεια Ηπείρου).
  • Ο σχεδιασμός αυτός εγκαταλείφτηκε λόγω της αντίδρασης κάποιων εξωθεσμικών παραγόντων, δηλαδή των Αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής. Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική. Ο πρόχειρος, ο ερασιτεχνικός και μικροπολιτικάντικος σχεδιασμός για ίδρυση του . 1ου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Ιωαννίνων και την εγκατάσταση του στο νεότευκτο κτίριο του 2ου Γυμνασίου Ανατολής απερρίφθη επειδή το εν λόγω κτίριο είχε κατασκευαστεί με κονδύλια του ΕΣΠΑ. Και η απόρριψη αυτή κατέστη υποχρεωτική βάσει τηες υφιστάμενης νομοθεσίας και όχι λόγω της αντίδρασης κάποιων εξωθεσμικών παραγόντων. Και τούτο επειδή, στην περίπτωση των έργων που χρηματοδοτούνται από τον ΕΣΠΑ, απαγορεύεται ρητά η αλλαγή χρήσης για την οποία είχε εγκριθεί η αρχική χρηματοδότηση!   
Με βάση τα όσα αναφέρονται παραπάνω δικαιούμαστε όλοι να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα και να ερμηνεύσουμε κατά τον δικό μας τρόπο την συμπεριφορά της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας έναντι της ιστορικής Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής.
Πιστεύω ότι αξίζει, πολλές φορές, να αντιμετωπίσουμε με μία σχετική κατανόηση κάποιες ιδιαίτερες επιδιώξεις συμπολιτών μας που αποβλέπουν στην βελτίωση της καθημερινής τους ζωής, έστω και αν πολλές φορές οι ατομικές τους επιλογές δεν βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με την αρχή του γενικού συμφέροντος.
Εκτιμώ όμως ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν δικαιολογείται η παραμικρή ανοχή έναντι των ευθυνών της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας!

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Τα παλαιότερα άρθρα  που σχετίζονται με τον Νόμο “Μπαλτά” (από την κατάθεση του Νομοσχεδίου μέχρι πρόσφατα) παρατίθενται πλέον σε ανακεφαλαιωτική – συνοπτική μορφή στο Άρθρο με τίτλο “Η περιπέτεια του Νόμου “Μπαλτά” – Ανακεφαλαιωτική, συνοπτική παρουσίαση”.