Πρωτοβουλίες του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής για την επαναλειτουργία των Προτύπων Σχολείων

1.  Σκοποί του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής 

Το Καταστατικό του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων εγκρίθηκε το 1995 και στο Άρθρο 3 περιγράφονται οι σκοποί του Σωματείου ως εξής:

α) Η καταγραφή όλων των αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής και η ένταξή τους στο Σύλλογο.

β) Η προβολή του έργου των αδελφών Ζωσιμάδων και της συμβολής των ευεργετημάτων τους στην ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνικής, πολιτιστικής και επιστημονικής ζωής της Ηπείρου και της Ελλάδος.

γ) Η εξεύρεση, συγκέντρωση, καταγραφή, μελέτη και προβολή του αρχειακού υλικού που συνδέεται αφ΄ ενός μεν με τη ζωή και το έργο των Ζωσιμάδων, αφ΄ ετέρου δε με την λειτουργία και δράση της Ζωσιμαίας Σχολής.

δ) Η πνευματική εξύψωση των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ τους.

ε) Η ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου στην όλη κοινωνική, πνευματική, μορφωτική, καλλιτεχνική και εθνική ζωή της Ηπείρου και της Ελλάδος.

στ) Η με κάθε πρόσφορο τρόπο ενίσχυση και εξύψωση του έργου της Ζωσιμαίας Σχολής, με απώτερο στόχο την αναβίωση της ως Προτύπου Σχολής.

ζ) Η με κάθε νόμιμο τρόπο συμβολή στην καλύτερη αξιοποίηση του κληροδοτήματος των Ζωσιμάδων.

η) Η με κάθε πρόσφορο μέσο, ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας των μελών του Συλλόγου μεταξύ τους, αλλά και με την Ζωσιμαία Σχολή και άλλους Συλλόγους, σπουδαστικούς, μορφωτικούς, επιστημονικούς και πνευματικούς.

θ) Η διοργάνωση κοινωνικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 

2.  Συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής 

Μόλις δημοσιοποιήσαμε τις προτάσεις μας για την επαναφορά των Προτύπων Σχολείων στη Δημόσια εκπαίδευση, εκδηλώθηκαν και οι πρώτες  αντιδράσεις οι οποίες μάλιστα, ορισμένες φορές,  ήταν οξύτατες. Η πιο έντονη αντίδραση εκδηλώθηκε από το Συνδικαλιστικό όργανο των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). Καταλάβαμε λοιπόν, πολύ νωρίς, ότι οι πιθανότητες επιτυχίας θα ήταν πολύ περιορισμένες εάν συνεχίζαμε να ενεργούμε μόνοι μας.

Πληροφορηθήκαμε τότε ότι και ο Σύλλογος Αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής και το «Ίδρυμα Ιωάννη Βαρβάκη» ενεργούσαν προς την ίδια, με εμάς, κατεύθυνση, αλλά με πιο εξειδικευμένο αίτημα. Επιδίωκε δηλαδή την επαναλειτουργία μόνο της Προτύπου Βαρβακείου Σχολής και όχι την επανασύσταση του θεσμού των Προτύπων Σχολείων.

Το 2005 ήρθαμε σε επαφή με τον προαναφερθέντα Σύλλογο και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με κοινό αίτημα την επαναφορά στη Δημόσια εκπαίδευση του θεσμού των Προτύπων Σχολείων.

Τον Ιούλιο 2007 ήρθαμε σε επαφή με τους Συλλόγους Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιώς και της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και από τότε και μετά, οι δύο (2) αυτοί Σύλλογοι συμπορεύτηκαν με τους Συλλόγους Αποφοίτων της Ζωσιμαίας και της Βαρβακείου, υπέρ της επαναλειτουργία των Προτύπων Σχολείων. Αργότερα προστέθηκε σ’ αυτή την άτυπη κοινοπραξία και ο Σύλλογος Αποφοίτων του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Αθηνών.

3.  Απόφαση 166/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου

Την 19η Μαρτίου 2007 ο Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής αποφάσισε τη σύσταση μιας Συντονιστικής Επιτροπής που ανάλαβε το έργο της δημοσιοποίησης και προβολής  των θέσεων του Συλλόγου που αφορούν τα Πρότυπα Σχολεία και τον συντονισμό των απαιτούμενων, pρος τούτο, ενεργειών. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αθανάσιος Δάλλας και μέλη οι Απόστολος Κατσίκης και Σταύρος Δερματάς.

Απευθυνθήκαμε αμέσως στο Δήμο Ιωαννιτών ο οποίος, στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2007, πήρε την υπ’ αριθμόν 166/2007 απόφαση σύμφωνα με την οποία:

 • Ο Δήμος Ιωαννιτών αποδέχεται το αίτημα του Συλλόγου για της επαναλειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής ως Προτύπου Σχολείου

 • Ο Δήμος Ιωαννιτών δέχεται να συμμετάσχει στη Συντονιστική Επιτροπή για την νομοθετική ρύθμιση, από μέρους της πολιτείας, του θέματος.

 • Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία για την υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραπάνω απόφαση ελήφθη σχεδόν ομόφωνα, με μόνη αρνητική ψήφο αυτή του Γεωργίου Ανυφαντή, Καθηγητού του Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής.

4.  Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του 2009

Την Αύγουστο 2007 κυκλοφόρησε το τεύχος 21 του περιοδικού ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ όπου καταχωρήθηκε άρθρο με τίτλο «Κληροδότημα Ζωσιμαδών – Ζωσιμαία Σχολή» (σελίδες 3-16). Στο άρθρο αυτό αναδεικνύονταν οι παθογένειες του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών, καταγράφονταν τα περιουσιακά στοιχεία της «μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής» και διατυπώνονταν πρόταση προς τα Αγαθοεργά για συνεργασία υπέρ της επαναλειτουργίας της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής.

Η πρόταση αυτή προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων μελών του Συλλόγου που, προφανώς, δεν επιθυμούσαν την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος διαχείρισης του κληροδοτήματος Νικολάου Ζωσιμά. Για να υποβαθμίσουν δε την αξία της πρότασης, παραποίησαν – εσκεμμένα – το όσα διατυπώνονται στο άρθρο, ισχυριζόμενοι ότι ο συντάκτης του άρθρου (δηλαδή ο Αθανάσιος Δάλλας) επιδιώκει  “την μετατροπή της Ζωσιμαίας Σχολής σε ιδιωτικό σχολείο με σκοπό το κέρδος”.

Εισήγαγα το θέμα για συζήτηση στην Γενική Συνέλευση της  4ης Απριλίου 2009. Οι σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής, συμπεριελήφθησαν σε ειδική απόφαση με τίτλο “ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΡΑΡΑΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΩΝ” 026 Απόφαση Γ.Σ. 2009 και, συνοπτικά, έχουν ως εξής:

 • Διακηρύσσουμε την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής ως Προτύπου Σχολείου, ως συνέχειας του ιστορικού σχολείου που και της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής παράδοσης της Σχολής και της πόλης των Ιωαννίνων

 • Η Ζωσιμαία Σχολή ιδρύθηκε κατ΄ εντολή των Εθνικών μας Ευεργετών και συνδέεται αναπόσπαστα με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά (Άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά)

 • Η Ζωσιμαία Σχολή θα πρέπει να έχει τον Δημόσιο χαρακτήρα, όπως αυτός ορίζεται στη διαθήκη Νικολάου Ζωσιμά και στο Σύνταγμα της χώρας μας.

5.  Ενέργειες  προς το Υπουργείο Παιδείας  και προς την πολιτική ηγεσία (2005-2011)

Από το 2005 και μετά οι Σύλλογοι Αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής και του Βαρβακείου συνεργάστηκαν στενά για την επιτυχία του κοινού στόχου και ανέθεσαν στους κ.κ. Αθανάσιο Δάλλα κα Μάριο Μπαχά αντίστοιχα την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών. Οι δύο εκπρόσωποι των προαναφερθέντων Συλλόγων προέβησαν στις παρακάτω ενέργειες:

 • Καταγράψαν όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που ήταν απόφοιτοι του Βαρβακείου και της Ζωσιμαίας Σχολής και τους ενημέρωναν τακτικά για τις ενέργειες μας.

 • Συνέταξαν υπομνήματα τα οποία υπέβαλαν, κατά καιρούς, σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στο σύνολο των βουλευτών.

 • Υπέβαλαν τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας και τις οποίες υποστήριξαν, προφορικά, ενώπιον των διευθυντικών κλιμακίων του Υπουργείου Παιδείας.

 • Την άνοιξη του 2007 συναντηθήκαν με τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, στον οποίο ανέπτυξαν τα επιχειρήματα μας υπέρ των Προτύπων Σχολείων. Ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι συμφωνεί πλήρως με τις θέσεις μας και μας ζήτησε να του διαβιβαστεί η εισήγησή μας, υπό την μορφή «Σχεδίου Νόμου».

 • Η πρόταση μας για τα Πρότυπα Σχολεία υπό την μορφή «Σχεδίου Νόμου» συντάχθηκε από διακεκριμένους νομικούς, Αποφοίτους του Βαρβακείου. Δυστυχώς όμως δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τις τυπικές διαδικασίες γιατί εν τω μεταξύ προκηρύχτηκαν εκλογές, άλλαξε η σύνθεση της κυβέρνησης και ο κ. Ε. Στυλιανίδης αποχώρησε από το Υπουργείο Παιδείας.

 • Το 2008 συναντήθηκαν με τον Υπουργό Παιδείας κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο ο οποίος γνώριζε καλά το θέμα, μιας και ο ίδιος ήταν απόφοιτος του Προτύπου Γυμνασίου Πατρών. Μας ζήτησε να οργανώσουμε μία ημερίδα για τα Πρότυπα Σχολεία ούτως ώστε η πρόταση που θα του υποβάλλονταν επίσημα να προέκυπτε ως προϊόν μιας διαβούλευσης ευρείας συμμετοχής.

 • Οργάνωσαν στην Παλαιά Βουλή, την 20η Ιουλίου 2009, την Ημερίδα για τα Πρότυπα Σχολεία – Σχολεία, οι εισηγήσεις και τα αποτελέσματα της οποίας καταγράφονται σε ιδιαίτερη παράγραφο. Δυστυχώς όμως και πάλι ήμασταν άτυχοι γιατί προκηρύχτηκαν εκλογές, άλλαξε η Κυβέρνηση και Υπουργός Παιδείας ανέλαβε η κ. Άννα Διαμαντοπούλου.

 • Το 2010 είχαν δύο ανεπίσημες συναντήσεις με την κ. Υπουργό Παιδείας και μία (1) επίσημη συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, τους εξέθεσαν προφορικά τις απόψεις μας και τους εγχειρίσαν το ψήφισμα της Ημερίδας για τα Πρότυπα Σχολεία.

 • Η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, που ήθελε να αποφύγει την σύγκρουση με τους Καθηγητές, δεν αποτόλμησε την λύση αναβίωσης των «Προτύπων Σχολείων» και προτίμησε τη λύση της μετατροπής των Πειραματικών σε «Πειραματικά Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια». Δηλώσαμε ότι συμφωνούμε με την πρόταση της υπό τον όρο ότι: α) οι μαθητές και του Γυμνασίου και του Λυκείου θα εισάγονται με αυστηρές εξετάσεις, β) οι καθηγητές θα επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και το έργο τους θα αξιολογείται συνεχώς και γ) θα παρέχεται η δυνατότητα για διδασκαλία των μαθητών “κατά παρέκκλισιν του εφαρμοζομένου προγράμματος”.

Μετά απ’ αυτές τις επαφές ανατέθηκε στον Πρόεδρο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας Καθηγητή κ. Ματθαίου, να συντάξει μελέτη για τα «Πειραματικά Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια». Όλοι οι Σύλλογοι των Αποφοίτων εκλήθησαν να καταθέσουν τις απόψεις τους για τον τρόπο λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Αθανάσιος Δάλλας συναντήθηκε δύο (2) με τον κ. Ματθαίου που, όπως αποδείχθηκε, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και η μητέρα του ήταν απόφοιτος του ιστορικού  σχολείου των Ιωαννίνων.

Η μελέτη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή κ. Ματθαίου και εγκρίθηκε τελικά από το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ. Με τον τρόπο αυτό άνοιξε ο δρόμος για την σύνταξη του προσχεδίου Νόμου για τα Πειραματικά Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια και στην ψήφισή του από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Οι Σύλλογοι Αποφοίτων συμμετείχαμε στην Δημόσια Διαβούλευση και υποβάλλαμε κοινό υπόμνημα με τις προτάσεις μας και οι οποίες έγιναν δεκτές σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.


Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας