Πρότυπα Σχολεία – Παρόν και μέλλον (Παρασκευάς Γιαλούρης))

Στα πλαίσια του Συνεδρίου «Η Εκπαίδευση Δασκάλων και Καθηγητών Χαρισματικών Μαθητών στην Ελλάδα» ο Διευθυντής του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σμύρνης κ. Παρασκευάς Γιαλούρης ανέπτυξε το θέμα «ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ».
Ζητήσαμε από τον κ. Παρασκευά Γιαλούρη να μας παραχωρήσει την ομιλία του. Επειδή όμως  αυτή έγινε«διά ζώσης», δεν υπήρχε αντίστοιχο γραπτό (ή έστω απομαγνητοφωνημένο)  κείμενο στο οποίο να αποδίδεται πιστά το σύνολο της ομιλίας τους.

 Παρ’ όλα ταύτα, ανταποκριθείς ευγενικά στο αίτημα μας, μας απέστειλε τα κείμενα των καρτελλών που προβάλλονταν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης  και στις οποίες καταγράφονται συνοπτικά η υφισταμένη κατάσταση, τα επιχειρήματα υπέρ των Προτύπων Σχολείων, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την λειτουργία τους και οι προβλέψεις για το μέλλον.
Τον ευχαριστούμε θερμά και παραθέτουμε κατωτέρω την (συνοπτική και πολύ σημαντική) ομιλία του

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ