Λίγα λόγια για την σελίδα μας

( Πρώτη διατύπωση – 20 Ιανουαρίου 2015 )


Το 1985, όταν η Πολιτεία κατήργησε το θεσμό των Προτύπων σχολείων, η  Ζωσιμαία Σχολή, ο «μουσαίος λαμπτήρ του γένους», τερμάτισε άδοξα μια λαμπρή εκπαιδευτική πορεία 150 ετών περίπου. Το 1985 λογίζεται επίσης και σαν η χρονιά που συντελέστηκε, κατά παράβαση των ηθικών και διαχειριστικών κανόνων,  η οριστική απεμπλοκή των Αγαθοεργών από την ευθύνη εφαρμογής των όρων του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά.

Δέκα χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1995, ιδρύθηκε ο Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων που έθεσε σαν πρωταρχικό του μέλημα την επαναλειτουργία της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής και την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά (σύνδεση του σχολείου με το κληροδότημα Ζωσιμαδών). Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια δεν φανταζόμασταν πόσο ισχυρές ήταν ακόμη οι δογματικές αντιστάσεις των παρελθόντος και πόσο επιμονή θα επεδείκνυαν κάποιοι παράγοντες της πόλης μας στο να διατηρηθεί αμετάβλητο το διαχειριστικό καθεστώς των Αγαθοεργών του 1926. Στον δημόσιο διάλογο που ακολούθησε αποδείχθηκε ότι, η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τα Πρότυπα Σχολεία και για το κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ δεν  ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις αποσιώπησης, απόκρυψης ή παραποίησης εγγράφων τεκμηρίων και πραγματικών γεγονότων

Μία προσπάθεια 16 χρόνων απέδωσε καρπούς το 2011, όταν η Πολιτεία ψήφισε τον νόμο για τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός για όλη την Ελλάδα «πλην Ιωαννίνων» και τούτο διότι το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής ήταν το μόνο από τα ιστορικά Γυμνάσια που δεν εντάχθηκε στον θεσμό των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων και μάλιστα με αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων φορέων της πόλης μας!.

Μετά απ΄ αυτή την τροπή των γεγονότων έπρεπε να αποφασίσουμε για το αν θα συνεχίσουμε ή όχι τις προσπάθειες ανατροπής αυτού του στρεβλού καθεστώτος που επικράτησε στα Γιάννινα. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς που ξεκινήσαμε το 1995 αποφάσισαν να σταματήσουν, ο καθένας για τον δικό του λόγο. Εγώ, παρ’ όλο ότι δεν θα είχα πια δίπλα μου τον Σύλλογο Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής, αποφάσισα το αντίθετο και μάλιστα με περισσότερο ενθουσιασμό, που τροφοδοτούνταν συνεχώς από την προκλητική στάση και την αδιαφορία των αρχόντων της πόλης μας.

Η προσπάθεια αυτή απέδωσε τελικά καρπούς και την 31η Δεκεμβρίου 2014 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. η Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζεται ότι, από τη σχολική χρονιά 2015-2016, το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής θα λειτουργεί ως Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο.

Από εδώ και πέρα η προσπάθειας μας επικεντρώνεται πλέον στην ικανοποίηση και του δευτέρου σκέλους του αιτήματος μας, δηλαδή αυτού με το οποίο ζητάμε τη λειτουργία της Προτύπου Ζωσιμαίας ως σχολείου συνδεδεμένου αναπόσπαστα με την εκπαιδευτική παράδοση της Σχολής και το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμαδών.

Με τη δημιουργία της ιστοσελίδας «Ζωσιμαία Σχολή, Γιάννινα, Ήπειρος» αποβλέπουμε στα εξής:

  • στη δημοσιοποίηση όσων στοιχείων έχω στην διάθεσή μου (εγγράφων, νόμων, διαταγμάτων και των διοικητικών αποφάσεων) που αφορούν στα Πρότυπα Σχολεία, στην Ζωσιμαία Σχολή και στο διαχειριστικό καθεστώς του Κληροδοτήματος Νικολάου Ζωσιμά
  • στη δημοσιοποίηση, χάριν της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων, των ενεργειών που έγιναν μέχρι σήμερα με σκοπό την αναβίωση της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής και τη σύνδεση του σχολείου με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.
  • στην αποτροπή, στο μέτρο του δυνατού, κάθε απόπειρας αποσιώπησης, απόκρυψης ή παραποίησης εγγράφων τεκμηρίων και πραγματικών γεγονότων.
  • στη δημιουργία κοινού σημείου αναφοράς όσων επιθυμούν να ενεργήσουν από κοινού υπέρ της λειτουργία της Προτύπου Ζωσιμαίας ως σχολείου συνδεδεμένου αναπόσπαστα με την εκπαιδευτική παράδοση της Σχολής και το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμαδών
  • στη δημοσίευση άρθρων και φωτογραφικού υλικού που αφορούν στα Γιάννινα και στην Ήπειρο (μύθοι, ιστορία, παιδεία, πολιτισμός, κοινωνική ζωή, παρελθόν, παρόν, μέλλον), μιας και η Ζωσιμαία Σχολή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ιστορικού, κοινωνικού και εθνικού κορμού της ιδιαίτερης πατρίδας μας.