Παρουσίαση του Προγράμματος της Ν.Δ. για τα Πρότυπα Σχολεία

Σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2018, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» ο Πρόεδρος του κόμματος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τομεάρχης Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως παρουσίασαν το Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία.
Οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Ιστορικών Προτύπων Σχολείων είχαμε συντάξει το 2016 ειδική αναφορά με τις προτάσεις μας για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Προτύπων Σχολείων που, στην συνέχεια, την υποβάλαμε στον κ. Υπουργό Παιδείας και σε όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Οι βασικές μας προτάσεις συνοψίζονται ως κάτωθι:
  1. Τα Πρότυπα Σχολεία θα πρέπει να λειτουργούν με τους δικούς τους, ιστορικά αιτιολογημένους, κανόνες, συμπληρωματικά στο εκπαιδευτικό σύστημα και παράλληλα με τα Πειραματικά Σχολεία
  2. Η εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία να γίνεται με αδιάβλητες εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ η εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία με κλήρωση.
  3. Να ενταχθούν στο θεσμό όλα τα σχολεία που λειτούργησαν στο παρελθόν με επιτυχία ως Πρότυπα Σχολεία
  4. Διεύρυνση του θεσμού με ένταξη σ’ αυτόν και άλλων σχολείων, ειδικά σε περιοχές πληθυσμιακά μεγάλες ή σε περιοχές που υπάρχει σχετική εκπαιδευτική παράδοση (Δυτικά Προάστια Αθήνας, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κ.λ.π.).
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι το σύνολο σχεδόν των προτάσεων μας συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία. Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της παρουσίας η κ. Νίκη Κεραμέως μας πληροφόρησε ότι στο κυβερνητικό σχεδιασμό του κόμματος της συμπεριελήφθησαν και τα εξής (στην φωτογραφία η προβολή της σχετικής πινακίδας):

Κεφάλαιο 1. Σύγχρονο Σχολείο

Δημιουργία ενός τουλάχιστον Προτύπου και ενός Πειραματικού σχολείου σε κάθε Περιφερειακή ενότητα

  • Ενίσχυση του θεσμού των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων ως νησίδων αριστείας και καινοτομίας
  • Επέκταση του θεσμού των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
  • Η επιλογή στα Πρότυπα σχολεία θα γίνεται με ένα αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής
Από την πλευρά μας εκφράζουμε την πλήρη ικανοποίηση για την υιοθέτηση των προτάσεων μας από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Αναμένουμε με εύλογο ενδιαφέρον τις σχετικές εξαγγελίες και των υπολοίπων κομμάτων.

Ο συντάκτης

Αθανάσιος Δάλλας