Πανελλήνια εφαρμογή του Νόμου για τα πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, «πλην Ιωαννίνων»

Με τον Νόμο 3966/2011 ορίζονταν ότι ο αρχικός αριθμός των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων θα ήταν περιορισμένος και προβλέπονταν ότι: α) δικαίωμα επιλογής είχαν μόνο όσα σχολεία λειτουργούσαν μέχρι το 2011 σαν Πειραματικά και όσα σχολεία είχαν λειτουργήσει στο παρελθόν ως Πρότυπα (μεταξύ αυτών το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής) και β) επειδή το Υπουργείο θεώρησε αυτονόητο το ότι η εκπαιδευτική κοινότητα κάθε σχολείου επιδιώκει την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας, ανέθετε στο Σχολικό Συμβούλιο του κάθε σχολείου την ευθύνη υποβολής της σχετικής αίτησης.

Τα Σχολικά Συμβούλια όλων των Πειραματικών και όλων των παλαιών Προτύπων της επικράτειας, υπέβαλαν τις αιτήσεις και το φάκελο που προβλέπονταν από τον νόμο με μία και μοναδική εξαίρεση: το σχολικό Συμβούλιο του Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής. Το Γυμνάσιο ανταποκρίθηκε θετικά και εντάχθηκε κανονικά στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Αντίθετα, το Σχολικό Συμβούλιο του Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής, περιφρονώντας προκλητικά την εκπαιδευτική παράδοση της Σχολής και της πόλης μας, αρνήθηκε να υποβάλει την απαιτούμενη  αίτηση για υπαγωγή του Λυκείου στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Δεν γνωρίζουμε γιατί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Λυκείου αγνόησε τη βούληση του Δήμου και της κοινωνίας των Ιωαννίνων και δεν γνωρίζουμε επίσης βάσει ποίου σκεπτικού ελήφθη αυτή η απόφαση. Επειδή τέτοιες αποφάσεις που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται «εν κρυπτώ», ελπίζουμε να δημοσιοποιηθεί κάποτε το Πρακτικό αυτής της συνεδρίασης για να πληροφορηθούμε το σκεπτικό και την τεκμηρίωση της απορριπτικής απόφασης.

Η αρνητική στάση των καθηγητών είχε σαν συνέπεια: α) το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής να αποτελεί το μόνο ιστορικό σχολείο της επικράτειας που δεν εντάχθηκε στον θεσμό των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων και β) το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής να είναι το μόνο Πρότυπο Γυμνάσιο της χώρας που δεν θα υποστηρίζεται από Πρότυπο Λύκειο.


 

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας