Παλιοί μαθητές της Ζωσιμαίας συμμετέχουν στη φοιτητική ομάδα Basketball

Οι μαθητές της Ζωσιμαίας Σχολής εγκατέλειψαν τα μαθητικά θρανία συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά οι περισσότεροι απ’ αυτούς συνέχισαν να  συμμετέχουν ενεργά στη πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική, αθλητική κ.λ.π. ζωή των Ιωαννίνων.

Το καλοκαίρι του 1965 ή 1966 η ομάδα Basketball των Γιαννιωτών φοιτητών αγωνίστηκε  στο στάδιο της πόλης, αντομετωπίζοντας σε φιλικό αγώνα τη «Ρεάλ» του Γάγα.

Η ομάδα των φοιτητών απαρτίζονταν, στην πλειοψηφία της, από πρώην μαθητές της Ζωιμαίας Σχολής και είχε σαν … μάνατζερς τους Αποφοίτους της Ζωσιμαίας: Ηλία Ζούβια (μετέπειτα δικηγόρο) και τον Λουκά Παπαλουκά (μετέπειτα νομικό και Γ.Γ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)!

355 Η ομάδα μπάσκετ των φοιτητων

356 Περίγραμμα - Φοιτητές

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Τσιάρας Γιώργος Γυμναστής Ε.Α.Σ.Α.
2 Δάλλας Αθανάσιος (Σάκης) Μεταλλειολόγος Μηχανικός
3 Μπασάς Γιώργος Τοπογράφος Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός
4 Καρκαμπούνας Κώστας  Ιατρός Μικροβιολόγος
5 Μουτσόπουλος Γιώργος Οικονομολόγος, πρώην Περιφερειάρχης, Γ.Γ. Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Υπουργείου Υγείας και Διοικητής Ο.Γ.Α.
6 Ζούβιας Ηλίας Δικηγόρος
7 Κατσιάρης Δημοσθένης (Δήμος) Δρ Μαθηματικός
8 Παπαλουκάς Λουκάς Νομικός, Γ.Γ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων