Πίνακας των οικισμών της Ηπείρου με αλφαβητική σειρά βάσει της νέας ονομασίας

Μετονομασίες των χωριών της Ηπείρου
Νέο όνομα Παλαιό όνομα Νομός ή περιοχή Έτος μετονομασίας
Αγία Αναστασία Δωδώνης Πλέσια Τσαρκοβίστας Ιωαννίνων 1928
Αγία Βαρβάρα Κονίτσης Πλάβαλη Ιωαννίνων 1928
Αγία Βαρβάρα Φιλιατών Αχούρια Θεσπρωτίας 1957
Αγία Κυριακή Σουλίου Πόποβο Θεσπρωτίας 1928
Αγία Μαρίνα Θυάμιδος Κουσοβίτσα Θεσπρωτίας 1953
Αγία Μαύρα Σέλλιανη Παραμυθίας 1955
Αγία Παρασκευή Κονίτσης Κεράσοβο Ιωαννίνων 1954
Αγία Παρασκευή Νικοπόλεως και Πάργας Μπιλιάρι Πρεβέζης 1955
Αγία Τριάς Μπουράτσα Ιωαννίνων 1927
Άγιοι Απόστολοι Προβίδια Νικοπόλεως και Πάργας 1955
Άγιοι Απόστολοι Δωδώνης Βάρβεσι Ιωαννίνων 1940
Άγιοι Πάντες Φιλιατών Αχούρια Αγίων Πάντων Θεσπρωτίας 1928
Αγιομαρίνα Κουσοβίτσα Πωγωνίου 1926
Άγιος Ανδρέας Λιβιάχοβο Ιωαννίνων 1981
Άγιος Αρσένιος Μαντζάρι Φιλιατών 1958
Άγιος Αρσένιος Σκλιάβη Φιλιατών 1960
Άγιος Γεώργιος Γαρδίκι Φιλιατών 1959
Άγιος Γεώργιος Ρύζιανη Θυάμιδος 1953
Άγιος Γεώργιος Σκουπίτσα Παραμυθίας 1955
Άγιος Δομινάτος Σαμέτια Παραμυθίας 1927
Άγιος Ιωάννης Μικρό Μπισδούνι Δωδώνης 1950
Άγιος Κοσμάς Κακσιοί Πωγωνίου 1928
Άγιος Κοσμάς Μποτζάρας Δωδώνης 1971
Άγιος Νικόλαος Αχούρια Αγίου Νικολάου Φιλιατών 1928
Άγιος Νικόλαος Ζαραβούτσι Δωδώνης 1955
Αγορά Λιογκάτι Παραμυθίας 1927
Αετομηλίτσα Γαλαταριά (Δένσικον) Κονίτσης 1928
Αετόπετρα Κοσόλιανη Ιωαννίνων 1927
Αετόπετρα Σάνοβο Κονίτσης 1954
Αετορράχη Κοτόρτσι Δωδώνης 1926
Αετός Πιτσαρί Φιλιατών 1928
Αηδόνι Μπιρμπίλι Μαργαριτίου 1927
Αηδονιά Φθίνα Πρεβέζης 1927
Αηδόνια Κονάτσια Άρτης 1981
Αηδονοχώρι Οστανίτσα Κονίτσης 1929
Αθαμάνιον Λειψή Άρτης 1950
Ακροποταμιά Τσαπρασλή Άρτης 1927
Αλυκή Κόπραινα Άρτης 1927
Αλώνι Κάμπος Νικοπόλεως και Πάργας 1963
Αλώνια Βρεστό Άρτης 1954
Αμάραντος Ίσβορος Κονίτσης 1927
Αμμότοπος Κουμτζάδες Άρτης 1927
Αμμουδιά Σπλάντζα Μαργαριτίου 1928
Αμπελάκια Κρυόβρυση Δωδώνης 1963
Αμπελιά Βοντίβιστα Ιωαννίνων 1928
Αμπελιά Δράγανη Σουλίου 1958
Αμπέλια Αβαρίτσα Άρτης 1951
Αμπέλια Αμμότοπος Άρτης 1954
Αμπέλια Βρέστα Φιλιατών 1927
Αμπέλια Σίτσαινα Μετσόβου 1963
Αμπελιές Σωποτσέλι Ιωαννίνων 1927
Άμπελος Τσίπιανη Δωδώνης 1963
Αμπελοχώρι Κεδράς (Σκλούπον) Δωδώνης 1929
Αμπελών Πόβλα Φιλιατών 1959
Αμυγδαλέα Τσουρίλα Παραμυθίας 1955
Αναβρυτόν Βορτόπια Φιλιατών 1959
Ανάργυροι Βράβορη Ιωαννίνων 1927
Ανατολή Νεζερά Άρτης 1954
Ανεμορράχη Μπούγα Άρτης 1927
Ανθότοπος Κυρ Νικολός Άρτης 1954
Ανθούσα Ράπεζα Μαργαριτίου 1927
Ανθοχώριον Δερβανίστα Μετσόβου 1924
Ανθοχώριον Κόπρα Δωδώνης 1955
Ανθρακίτης Καμνιά Δωδώνης 1947
Άνω Δεσποτικόν Άνω Βλάντο Πρεβέζης 1927
Άνω Κάμπος Άνω Σουδενά Ιωαννίνων 1928
Άνω Παλιοκκλήσι Γκούρζα Φιλιατών 1927
Άνω Πεδινά Άνω Κάμπος (Άνω Σουδενά) Δωδώνης 1929
Άνω Πέτρα Επάνω Πέτα Άρτης 1927
Άνω Σκαφιδωτή Άνω Κορύτιανη Πρεβέζης 1927
Ανωράχη Κράβαρι Πρεβέζης 1927
Απόμερον Μπαντούλα Άρτης 1927
Αργυρότοπος Αρβενίτσα Φιλιατών 1928
Αρετή Γκρίμπιανη Δωδώνης 1955
Αρίστη Αρτσίστα Δωδώνης 1929
Άρματα Αρμάτοβο Κονίτσης 1928
Αρτοπούλα Έλεζνα Δωδώνης 1956
Ασβεστοχώρι Λιόκο Ιωαννίνων 1928
Ασημοχώρι Λεσκάτσι Κονίτσης 1927
Ασπράγγελοι Δοβρά Ιωαννίνων 1927
Ασπροκκλήσι Λιδίζδα Φιλιατών 1927
Ασπροχώρι Γρατσανά Ιωαννίνων 1927
Ασπροχώριον Καταβόθρα Άρτης 1954
Άσσος Νάσσαρη Πρεβέζης 1927
Αυγό Λεσιανά Ιωαννίνων 1928
Αυλότοπος Γλάβιτσα Παραμυθίας 1928
Αχερουσία Γιαννούζι Μαργαριτίου 1927
Αχλαδέαι Τοσκέσι Δωδώνης 1956
Αχλαδιά Κάργιανη Φιλιατών 1928
Βαθύκαμπος Πολίτσιανα Άρτης 1954
Βαθύπεδον Προσβάλα Ιωαννίνων 1928
Βαλανιδούσα Μπονδάρι Πρεβέζης 1927
Βαπτιστης Γκούρα Ιωαννίνων 1927
Βασιλική Βασιλικό Δωδώνης 1957
Βασιλικόν Γιάνιστα Δωδώνης 1955
Βασιλικόν Τσαραπλανά Πωγωνίου 1928
Βασιλόπουλον Μπριγιάνιστα Ιωαννίνων 1927
Βερενίκη Βερνίκο Παραμυθίας 1927
Βίκος Βετσικό Δωδώνης 1955
Βουβοπόταμος Νεμίτσα Μαργαριτίου 1928
Βουνοπλαγιά Ζέλοβα Ιωαννίνων 1928
Βουνοσπηλιά Γράβα Φιλιατών 1927
Βουτσαράς Άγιος Κοσμάς ο Μποτζαράς Ιωαννίνων 1981
Βράχος Σκέμπο Πρεβέζης 1927
Βρυσούλα Κάτω Ξέχωρο Φιλιατών 1964
Βρυσούλα Κούτσι Φιλιατών 1928
Βρυσούλλα Ζερμή Πρεβέζης 1927
Βρυσοχώρι Λεσινίτσα Ιωαννίνων 1927
Γαλαταριά Δέντσικο Κονίτσης 1927
Γαλατάς Μπουλμέτ Ζερβό Πρεβέζης 1927
Γαλήνη Χαλάσματα Πρεβέζης 1981
Γεροπλάτανος Αληζώτ Τσιφλίκ Ιωαννίνων 1927
Γερωπλάτανος Κουτικάται Νικοπόλεως και Πάργας 1955
Γερωπλάτανος Ντόλιανη Φιλιατών 1955
Γεφύρι Μπεσερέ Μαργαριτίου 1927
Γοργόμυλος Μουλιανά Πρεβέζης 1927
Γοργόμυλος Μουλιάνοι Πρεβέζης 1928
Γοργοπόταμο Τούρνοβο Κονίτσης 1929
Γραβιά Πουλιάνα Νικοπόλεως και Πάργας 1963
Γραικικόν Γρετσίστα Άρτης 1927
Γυμνότοπος Γκιολάδες Πρεβέζης 1927
Δαφνούλα Κοντοβράκι Δωδώνης 1954
Δαφνούλα Σιάντος Άρτης 1954
Δαφνόφυτον Μπουρντάρι Δωδώνης 1950
Δαφνωτή Τζοβίστα Πρεβέζης 1927
Δεσποτικόν Άνω Δεσποτικό Πρεβέζης 1940
Δεσποτικόν Κρετσούνιστα Ιωαννίνων 1927
Διάσελον Μπλαγκοβίτσα Άρτης 1927
Δίκορφον Ζωνδήλα Ιωαννίνων 1927
Δίκορφον Παλαιοχώρι Νικοπόλεως και Πάργας 1963
Δίλακκον Σέσο Δωδώνης 1963
Δίλοφον Αμπέλια (Σωποτσέλι) Ιωαννίνων 1928
Δίλοφον Βρατίλα Θυάμιδος 1963
Διπόταμον Μέγα Ανήλιον (Στολοβόν) Δωδώνης 1929
Δίστρατον Βριάζα Κονίτσης 1928
Δίστρατον Πιστιανά Άρτης 1956
Διχούνι Στριγανέτσι Ιωαννίνων 1929
Δονάτος Βίλια Φιλιατών 1928
Δρίσκος Βάξια Δωδώνης 1954
Δροσιά Γκούρα Άρτης 1954
Δροσοπηγή Βουλγαρέλι Άρτης 1951
Δροσοπηγή Κάντσικο Κονίτσης 1955
Δροσοχώριον Κλαζιάδαι Δωδώνης 1950
Δρυόφυτον Σφελένικο Πρεβέζης 1927
Δρών Νεζερίτσα Άρτης 1954
Δωδώνη Τσαρκοβίστα Ιωαννίνων 1927
Εικόνισμα Παλιοκουτσάτι Παραμυθίας 1927
Εκκλησιά Τσερκούβιανα Πρεβέζης 1927
Εκκλησοχώρι Τσαρκοβίστα (Κουρέντων) Ιωαννίνων 1928
Ελαία Καλπάκι Φιλιατών 1928
Έλατα Μπούλτσι Δωδώνης 1926
Ελαταριά Λαμπανίτσα Παραμυθίας 1928
Ελάτη Σεκλίστα Άρτης 1954
Ελατοχώρι Τσερνέσι Ιωαννίνων 1927
Έλαφος Δραγοβέτσι Ιωαννίνων 1928
Ελαφότοπος Τσερβάρι Ιωαννίνων 1928
Ελεούσα Μεγάλο Μπισδούνι Δωδώνης 1950
Ελεούσα Παναγία Ιμαρέτ Άρτης 1927
Ελευθέριον Σενίτσα Μαργαριτίου 1928
Ελεύθερον Γκρισμπάνη Κονίτσης 1927
Ελιά Ντάρα Πρεβέζης 1927
Ελληνικόν Λοζέτσι Ιωαννίνων 1927
Εξοχή Ζέλιτσα Κονίτσης 1927
Επισκοπείον Μπάρτζι Ιωαννίνων 1928
Ζάλογκον Καμαρίνα Νικοπόλεως και Πάργας 1968
Ζερβοχώρι Δραγουμί Παραμυθίας 1929
Ζυγός Λιβίτσικο Άρτης 1927
Ζυγός Τιμπά Άρτης 1954
Ζωοδόχος Ζοντίλα Δωδώνης 1955
Ζωοδόχος Πηγή Μπουκόρι Δωδώνης 1971
Ζωοδόχος Πηγή Μπουκόρι Ιωαννίνων 1981
Ζωοδόχος Πηγή Ποταμιά Δωδώνης 1963
Ζωτικός Λιβίκιστα Παραμυθίας 1928
Ηλιόκαλη Μορκιούς Ιωαννίνων 1927
Ηλιόρραχη Κουτσούφλιανη Κονίτσης 1929
Ηλιοχώρι Δοβρίνοβο Ιωαννίνων 1927
Θέμελο Ταμπάνια Μαργαριτίου 1927
Θεοτόκος Φυτόκι Κονίτσης 1929
Θεσπρωτικόν Λέλοβα Πρεβέζης 1927
Ιτέα Λιάπη Δωδώνης 1955
Ιτέα Τσερκούβιανα Άρτης 1981
Καλαμιές Κανεσοί Άρτης 1927
Καλλιθέα Αμυγδαλέα Σουλίου 1957
Καλλιθέα Γορίτσα Κονίτσης 1955
Καλλιθέα Παλιάμπελα Φιλιατών 1957
Καλλίθεα Μουράταγας Δωδώνης 1953
Καλλονή Μπολιάνα Άρτης 1954
Καλόβρυση Πυροβίτσικα Κονίτσης 1927
Καμπή Σρεβίνα Άρτης 1927
Κάμπος Τσουκλέρα Άρτης 1954
Καρτέρεζα Σμοκοβίνα Πρεβέζης 1926
Καρτέρι Καρτέρεζα Μαργαριτίου 1927
Καρτέρια Κερτέριζα Παραμυθίας 1927
Καρυά Γρεβενίτσα Άρτης 1954
Καρυδέα Σκούπα Νικοπόλεως και Πάργας 1963
Καρυδιές Μογγλιούς Ιωαννίνων 1927
Καρυόφυτον Καρυαί Δωδώνης 1963
Καστανή Καστάνιανη Πωγωνίου 1954
Καστανιά Βραστίτσα Άρτης 1927
Καστανώνας Δραγάρι Ιωαννίνων 1927
Καστρίον Σιούτιστα Δωδώνης 1950
Καστρίτσα Μπαρκμάδι Ιωαννίνων 1927
Καταβόθρα Λιγοράτι Μαργαριτίου 1927
Καταμάχη Γράσδανη Παραμυθίας 1929
Καταρράκτης Γλύζιανη Δωδώνης 1955
Καταρράκτης Σχωρέτσενα Άρτης 1927
Κάτω Βερενίκη Κάμπος Δωδώνης 1963
Κάτω Δεσποτικόν Κάτω Βλάντο Πρεβέζης 1927
Κάτω Κάμπος Κάτω Σουδενά Ιωαννίνων 1928
Κάτω Κρυφοβόν Κερασέα Δωδώνης 1966
Κάτω Μερόπη Φραστανά Πωγωνίου 1928
Κάτω Παλιοκκλήσι Τσιφλίκι Γκούρζας Φιλιατών 1927
Κάτω Πεδινά Κάτω Κάμπος (Κάτω Σουδενά) Δωδώνης 1929
Κάτω Σκαφιδωτή Κάτω Κορύτιανη Πρεβέζης 1927
Κεδριάς Σκλούπο Ιωαννίνων 1928
Κέδρος Ζαβράτσι Ιωαννίνων 1927
Κεντρικόν Νησίστα Άρτης 1954
Κερασέα Κεράσοβο Δωδώνης 1955
Κερασιά Ιτέα Δωδώνης 1963
Κερασοχώριον Φατήρι Φιλιατών 1955
Κερασώνας Κεράσοβο Πρεβέζης 1927
Κεστρίνη Σκουπίτσα Φιλιατών 1957
Κεφαλάρι Αρίλα Μαργαριτίου 1927
Κεφαλόβρυσον Αραχοβίτσα Δωδώνης 1955
Κεφαλόβρυσον Μετζητιέ Πωγωνίου 1927
Κεφαλοχώριον Πλαγιά Φιλιατών 1961
Κήποι Μπάγια Ιωαννίνων 1928
Κλειδί Κλείτσοβο Άρτης 1927
Κλειδωνιά Λιτονιάβιστα Κονίτσης 1954
Κλειστόν Τσερκίστα ή Συρκίστα Άρτης 1927
Κληματιά Βελτσίστα Ιωαννίνων 1928
Κοκκινιά Κοκκίνιστα Φιλιατών 1928
Κορφοβούνι Μπρέσνιτσα Άρτης 1927
Κοτρώνι Κέναλη Μαργαριτίου 1927
Κουκούλια Κουκουλίστα Άρτης 1927
Κουμαριά Μπουρελέσα Ιωαννίνων 1928
Κρανούλα Μπράγια Ιωαννίνων 1940
Κρύα Βάνιστα Ιωαννίνων 1928
Κρύα Βρύση Βελτίστη Άρτης 1962
Κρυόβρυση Γοβριτσά Ιωαννίνων 1928
Κρυόβρυση Πέστιανη Θυάμιδος 1955
Κρυονέριον Λίμποβο Φιλιατών 1959
Κρυοπηγή Δούβιανα Πρεβέζης 1927
Κρυοπηγή Μουτσιάρα Άρτης 1954
Κρυσταλλοπηγή Νέα Σέλλιανη Παραμυθίας 1955
Κτίσματα Αρίνιστα Πωγωνίου 1927
Κτιστάδες Κουσοβίστα Άρτης 1927
Κυπαρίσσια Φράστανα Ιωαννίνων 1928
Κυπάρισσος Άγιος Αρσένιος Φιλιατών 1960
Κυρά Παναγιά Μποροβάρι Παραμυθίας 1927
Κυψέλη Τουρκοπάλουκο Νικοπόλεως και Πάργας 1958
Κυψέλη Χώσεψη Άρτης 1962
Λαγκάδα Μπλίσδιανη Κονίτσης 1927
Λαδοχώρι Λέδεζδα Φιλιατών 1927
Λάκκα Κρεάστοβα Άρτης 1954
Λάκκα Σαλίστα Θυάμιδος 1929
Λειψόν Λουψίστα Άρτης 1927
Λεπτοκαρυά Ζαγορίου Λιασκοβέτσι Ιωαννίνων 1927
Λεύκη Πουλιάνα Νικοπόλεως και Πάργας 1964
Λευκοθέα Κεφαλόβρυσο Δωδώνης 1961
Λιβάδιον Ζαραβίνα Δωδώνης 1963
Λίμνη Ζαραβίνα Πωγωνίου 1928
Λογγάδες Αρδομίστα Δωδώνης 1955
Λουτρότοπος Κάτω Μπάνι Άρτης 1927
Λοφίσκος Τσέργιανη Δωδώνης 1954
Λύγγος Μοσπίνα Δωδώνης 1955
Λυκόραχη Λούψικο Κονίτσης 1928
Λυκοστάνη Ποδογορά Ιωαννίνων 1940
Λυκοτρίχι Ντίσπερη Ιωαννίνων 1927
Μαβίλλη Τζιόρα Δωδώνης 1950
Μακροχώρα Γλουμποτσάρι Φιλιατών 1927
Μανδρότοπος Στάνοβο Παραμυθίας 1927
Μαντείον Αλεποχώρι Δωδώνης 1953
Μαρίνα Μπράνια Φιλιατών 1927
Μάρμαρα Σαντοβίτσα Ιωαννίνων 1928
Μέγα Ανήλιον Στολοβόν Ιωαννίνων 1928
Μεγάλο Περιστέρι Μεγάλο Προσγόλι Ιωαννίνων 1927
Μεγαλόχαρη Μπότσι Άρτης 1927
Μελιά Μελίχοβο Ιωαννίνων 1928
Μέλισσα Θανάτικα Φιλιατών 1963
Μερόπη Ρουμπάτες Πωγωνίου 1928
Μεσοβούνιον Κορτέσι Παραμυθίας 1955
Μεσοπόταμον Λυκούρσι Μαργαριτίου 1927
Μεσόπυργος Σουμερού Άρτης 1927
Μεσούντα Μουσούντα Άρτης 1927
Μηλέα Κωστάνα Φιλιατών 1959
Μηλέα Σκλούψα Άρτης 1954
Μηλέαι Γρέβια Άρτης 1981
Μηλιανά Μελιανά Άρτης 1964
Μικρό Περιστέρι Μικρό Προσγόλι Ιωαννίνων 1927
Μικροσπηλιά Σέρες ή Σέρεσι Άρτης 1927
Μικροχώριον Τοσκεσάκι Δωδώνης 1954
Μολυβδοσκέπαστος Δεπαλίστα Κονίτσης 1929
Μοναστήρι Μποτσιφάρι Κονίτσης 1928
Μονολίθι Βορδώ Πρεβέζης 1927
Μόρφι Μορφάτι Μαργαριτίου 1927
Μουζακέικα Μουζακάτι Μαργαριτίου 1927
Μούρτος Βώλια ή Μούρτος Φιλιατών 1927
Μύλοι Λιάταινα Μετσόβου 1963
Μύλοι Σαράτι Θυάμιδος 1955
Μύλοι Σκέφερη Φιλιατών 1928
Μυριδάφνη Λαγάτορας Δωδώνης 1950
Μυρσίνη Συντικλιά Πρεβέζης 1927
Νάρκισσος Άρτσες Μαργαριτίου 1927
Νέον Αμαρούσιον Δόλιανη Δωδώνης 1955
Νεοχώριον Νέα Κατούνα Πωγωνίου 1955
Νεράιδα Μενίνα Παραμυθίας 1955
Νεροχώρι Μουτσάλα Φιλιατών 1928
Νικάνορας Κορτίνιτσα Κονίτσης 1927
Νικόπολις Σμυρτούλα Νικοπόλεως και Πάργας 1965
Ξέχωρον Ξέχωρο Ντέμι Φιλιατών 1927
Ξέχωρον Άνω Ξέχωρο Μέμκου Φιλιατών 1927
Ξέχωρον Κάτω Ξέχωρο Ζεϊνέλ Φιλιατών 1927
Ξηρικόν Γιαννούλα Μετσόβου 1963
Ξηρικόν Χουλιαρέικα Άρτης 1954
Ξηρόλοφος Ζελεσό Παραμυθίας 1927
Ξηρόλοφος Παναγία Νικοπόλεως και Πάργας 1963
Οξυά Σέλτσα Κονίτσης 1927
Ορεινόν Μποζανικό Πωγωνίου 1928
Παλαιά Αλώνια Δόβρο Ιωαννίνων 1927
Παλαιόκαστρο Βράστοβο Μαργαριτίου 1927
Παλαιόπυργος Μέβδεζα Πωγωνίου 1927
Παλιάμπελα Τσαρακλιμάνι Φιλιατών 1955
Παλιουρή Δραγομή Δωδώνης 1955
Παναγία Βουλίστη – Παναγία Νικοπόλεως και Πάργας 1959
Παράβρυσον Πλησεβίστα Φιλιατών 1928
Παρακάλαμον Πογδόριανη Ιωαννίνων 1927
Παραπόταμος Βάρφανη Φιλιατών 1928
Παρδαλίτσα Πράδαλλα Παραμυθίας 1927
Πεδινή Ραψίστα Ιωαννίνων 1928
Πέντε Εκκλησιές Οσδίνα Παραμυθίας 1927
Πέντε Πηγάδια Μπρίγκα Νικοπόλεως και Πάργας 1971
Πεντόλακκος Ζώριστα Ιωαννίνων 1928
Πέραμα Σινιάγκος Άρτης 1954
Πέραμα Τσιμπουκάτικα Φιλιατών 1963
Περάνθη Άνω Μπάνι Άρτης 1927
Πέρδικα Αρπίτσα Μαργαριτίου 1927
Πέρδικα Δικεσίνα Άρτης 1954
Πέρδικα Μούλαι Δωδώνης 1954
Περδικόρραχη Κορετσικό Άρτης 1962
Περιστέρι Μέγγουλη Πωγωνίου 1928
Πέτρα Άνω Πέτρα Άρτης 1953
Πετράλωνα Παλαιά Αλώνια Δωδώνης 1970
Πετροβούνι Ταξιάρχαι (Βασταβέτσι) Ιωαννίνων 1928
Πηγάδια Βαλτσώρα Ιωαννίνων 1927
Πηγαί Βρεστενίτσα Άρτης 1927
Πηγή Δόβρα Άρτης 1950
Πηγή Καλαρέτσι Άρτης 1954
Πηγή Πεκλάρι Κονίτσης 1955
Πλαγιά Γλούστα Φιλιατών 1959
Πλαγιά Ζέρμα Κονίτσης 1955
Πλαίσιον Παράβρυσον (Πλησεβίστα) Θυάμιδος 1929
Πλατάνια Γουλά Ιωαννίνων 1928
Πλατάνια Μπατσούδια Άρτης 1954
Πλατάνια Τσερίτσανα Δωδώνης 1954
Πλάτανος Αχούρια Βαβουρίου Φιλιατών 1965
Πλατανούσα Πόλιτσα Ιωαννίνων 1940
Πλατανούσα Ραψίστα Πρεβέζης 1927
Πολύβρυσον Σέσοβο Πρεβέζης 1927
Πολύγυρον Ζαγόρτσα Ιωαννίνων 1940
Πολύδροσον Βλαχοχώρι Σουλίου 1957
Πολύδωρο Μάζι Παραμυθίας 1929
Πολύλοφον Κοβίλιανη Ιωαννίνων 1928
Πολυνέριον Κούτσι Θυάμιδος 1955
Πολυστάφυλον Ρουσάτσα Πρεβέζης 1927
Ποταμιά Λομποβίστρα Φιλιατών 1963
Ποτιστικά Λούτζονος Ιωαννίνων 1927
Πουρνιά Σταρίτσιανη Κονίτσης 1928
Προδρόμι Βοϊνίκο Παραμυθίας 1927
Προσήλιον Κορσάτσικο Κονίτσης 1927
Προσήλιον Χαλάσματα (Δοβίσδιανα) Ιωαννίνων 1928
Πυξαριά Μπελθούκι Κονίτσης 1927
Πυργί Μούρι Μαργαριτίου 1927
Πύργος Στράτσιανη Κονίτσης 1954
Πύργος Τσιφλίκι Άρτης 1954
Πωγωνιανή Βοστίνα Πωγωνίου 1928
Πωγωνίσκος Μπουτσικό Κονίτσης 1927
Ραχούλα Άγιος Νικόλαος Δωδώνης 1963
Ραχούλι Τσιφλίκι Παραμυθίας 1927
Ρείκια Ρεκίστιανα Άρτης 1927
Ρεματιά Γκιόναλα Πρεβέζης 1927
Ριζά Ρηνιάσα Πρεβέζης 1928
Ριζόβουνον Ποδογορά Πρεβέζης 1927
Ριζόν Αράχοβα Φιλιατών 1959
Ροδοτόπι Ροδοτόβι Ιωαννίνων 1927
Σακελλαρικόν Κουτρουλάδες Δωδώνης 1951
Σιταριά Μόσιορη Ιωαννίνων 1927
Σκεπαστό Ζαροβίνα Πρεβέζης 1927
Σμέρτου Μύλων Φιλιατών 1963
Σμυρτιάς Γκουλεμή Δωδώνης 1956
Σμυρτούλα Σαφράμπολις Πρεβέζης 1927
Σουλόπουλον Σούλι Ντίνου Ιωαννίνων 1927
Σπαθαραίοι Σπαθαράτι Μαργαριτίου 1927
Σταυροδρόμι Βομπλό Πωγωνίου 1929
Σταυροχώρι Γορίτσα Μαργαριτίου 1927
Στεφάνη Καντζάς Πρεβέζης 1927
Σύβοτα Μούρτος Θεσπρωτίας 1940
Συκοχώρι Σμοκοβίνα Μαργαριτίου 1927
Σφηνωτό Μουζάκα Πρεβέζης 1927
Ταξιάρχαι Βασταβέτσι Ιωαννίνων 1927
Τετράκωμον Μήγερι Άρτης 1927
Τράπεζα Βράνιστα Κονίτσης 1954
Τρίκαστρο Σκαφιδωτή Πρεβέζης 1928
Τρίκαστρον Αγόρανα Πρεβέζης 1927
Τρίκορφον Μαχαλάς Ανθούσης Νικοπόλεως και Πάργας 1955
Τρίκορφον Σπάρταρη Θυάμιδος 1929
Τρίστενο Δρεστενίκο Ιωαννίνων 1927
Τροπαιούχος Ρετσάτι Φιλιατών 1927
Τσεκούρι Τσεκουράτι Μαργαριτίου 1927
Φαράγγι Γκουβέρι Πωγωνίου 1928
Φασκομηλιά Νέστα Φιλιατών 1928
Φροσύνη Κορύστιανη Παραμυθίας 1927
Φτέρη Βαρμόβα Παραμυθίας 1928
Φωτεινόν Ζέλιστα Ιωαννίνων 1927
Φωτεινόν Χόσιανα Άρτης 1953
Χαλάσματα Δοβίσδιανα Ιωαννίνων 1927
Χαραυγή Βάλτιστα Πωγωνίου 1956
Χαραυγή Λύκος Φιλιατών 1955
Χαροκόπι Μπαρταβάρη Κονίτσης 1927
Χειμαδιό Τοπόλα Πρεβέζης 1927
Χρυσαυγή Βέλιανη Σουλίου 1959
Χρυσοράχη Ζαγόριανη Ιωαννίνων 1927
Ψαθάδες Γενίτσαρη Άρτης 1927
Ψαθοτόπι Αλήμπεη Άρτης 1927
Ψαράδες Ψαθάδες (Γενίτσαρη) Άρτης 1927
Ψηλόκαστρον Καλουδέ Πωγωνίου 1927
Ωραιόκαστρον Λαχανόκαστρο Πωγωνίου 1955
Ωρωπός Παλαιορόφορος Νικοπόλεως και Πάργας 1955