Γυναίκες Τσεριτσάνων Ομαδική (1941)

In by Σάκης Δάλλας