Νομοσχέδιο Γαβρόγλου – Ανακοίνωση διαμαρτυρίας

Με το νομοσχέδιο – έκτρωμα για την Παιδεία που προωθείται για ψήφιση την Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.
Η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας με την οποία ζητάει την άμεση απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου για την Παιδεία. Το ακριβές κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
Ιωάννινα 19 Απριλίου 2019
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 Με το νομοσχέδιο – έκτρωμα για την Παιδεία που προωθείται για ψήφιση, και μάλιστα με επείγουσες διαδικασίες, πλήττεται βάναυσα η δημόσια παιδεία καθ’ όσον καταργούνται: α) η δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε όλους τους μαθητές, β) υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας και γ) η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα.
Τα Πρότυπα Σχολεία καταργούνται «εν τη πράξει»  και μετά την επιχειρούμενη ισοπέδωση τους θα είναι Πρότυπα Σχολεία μόνο κατ’ όνομα: Συγκεκριμένα:
  • Καταργείται ο ρόλος των Προτύπων ως σχολείων προαγωγής της αριστείας και οι σκοποί τους εξομοιώνονται με τα πειραματικά σχολεία ή με τα κοινά σχολεία
  • Καταλύεται κάθε έννοια διοικητικής και εκπαιδευτικής ανεξαρτησίας τους, ενώ διοικητικά θα υπάγονται πλέον στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως όλα τα υπόλοιπα σχολεία
  • Καταργείται στην ουσία ο θεσμός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα υπηρετούν στα Πρότυπα Σχολεία
  • Καταργείται η εισαγωγή των μαθητών με αδιάβλητες εξετάσεις (η πεμπτουσία των Προτύπων Σχολείων) που διεξάγονταν με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ και από τράπεζα θεμάτων και πλέον  οι μαθητές των (κατ’ όνομα) Προτύπων θα επιλέγονται, όχι με εξετάσεις, αλλά  με κριτήρια  που θα προτείνονται από το σύλλογο διδασκόντων
  • Με φωτογραφική διάταξη καταστρατηγείται το δικαίωμα της λειτουργίας της Ζωσιμαίας Σχολής (του αρχαιοτέρου εκ των τριών Ιστορικών Προτύπων Σχολείων και του μόνου που λειτουργεί εκτός Αθηνών) ως ενιαίας σχολικής μονάδας (Πρότυπο Γυμνάσιο συνδεδεμένο με Πρότυπο Λύκειο) γεγονός που ισοδυναμεί με αυθαίρετη κατάργηση της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής)
                                                               Βάσει των όσων αναφέρονται παραπάνω

                                                       διαμαρτυρόμαστε

                                     έντονα για την επιχειρούμενη κατάργηση των Προτύπων Σχολείων και

                                                             ζητάμε

                                                        την άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου
               Αθανάσιος Δάλλας                                Μιχαήλ Παντούλας
                  Πρόεδρος Δ.Σ.                                  Γενικός Γραμματέας