Νεοπτόλεμος – Ο Ορέστης διεκδικεί την Ερμιόνη από τον Νεοπτόλεμο

Ο Ορέστης διεκδικεί την  Ερμιόνη από τον Νεοπτόλεμο

421 Ορέστης διεκδικεί την  Ερμιόνη από τον Νεοπτόλεμο

Η παράσταση αυτή φέρνει στο νού τους στίχους του «Ορέστη» του Ευριπίδη (1627 και 1653 κ.ε.), όπου ο ήρωας απειλεί να σφάξει την Ερμιόνη αλλά ο Απόλλωνας επεμβαίνει για να αποτρέψει το κακό προλέγοντάς του ότι είναι γραφτό ο Νεοπτόλεμος να πεθάνει και η Ερμιόνη να γίνει δική του γυναίκα. Οι προφητείες αυτές του θεού πιστεύεται πως προϋποθέτουν ακόμα μία παράδοση, ανάμεσα στις άλλες που αναφέρονται στην ιδιαίτερη σχέση του Ορέστη με την ξαδέλφη του και την συμμετοχή του γιού του Αχιλλέα στην ιστορία. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, που φαίνεται πως εικονίζεται εδώ, ο Ορέστης τυφλωμένος από τον έρωτά του για την Ερμιόνη, προτιμάει να τη σκοτώσει παρά να την παραδώσει στον Νεοπτόλεμο.    (Ερυθρόμορφη οινοχόη. Γύρω στο 520 π.χ. Kassel Staatliche Kunstsammlungen)