Νεοπτόλεμος μαχόμενος στην Τροία

Ο Νεοπτόλεμος μαχόμενος στην Τροία

 

415 Ο Νεοπτόλεμος μαχόμενος στην Τροία

Οι πολέμαρχοι των Αχαιών και των Τρώων συγκρούονται κάτω από τα τείχη του Ιλίου. Ο Νεοπτόλεμος αριστερά μονομαχεί με τον Αινεία ο Μενέλαος δεξιά με τον Πάρη, για να δώσουν καιρό στον Αίαντα να μεταφέρει έξω από το πεδίο της μάχης τον νεκρό Αχιλλέα. Ένας οπλίτης και ένας τοξότης κείτονται στο χώμα. Η εικονογράφηση της σκηνής δεν συμφωνεί εδώ απόλυτα με την φυσιολογική παράγοση (Μελανόμορφος αμφορέας. Γύρω στο 510 π.χ. Μόναχο, Staatliche Antikensammlumgen)