Νεοπτόλεμος – Η άλωση της Τροίας – Ο Νεοπτόλεμος κατά του Πριάμου

Η άλωση της Τροίας – Ο Νεοπτόλεμος κατά του Πριάμου

418 Η άλωση της Τροίας - Ο Νεοπτόλεμος κατά του ΠριάμουΣωτηρία πια δεν υπάρχει για τους Τρώες. Ο Πρίαμος ικέτης τείνει τα χέρια προς τον
Νεοπτόλεμο καθώς τον βλέπει να έρχεται καταπάνω του, βαστώντας κρεμασμέ3νο προς τα κάτω τον Αστυάνακτα, που θα τον χρησιμοποιήσει σαν όπλο για να τον θανατώσει. Αριστερά ο Ακάμας οδηγεί την Πολυξένη στη σωτηρία μάλλον, παρά στην σκλαβιά, αν κρίνουμε από την ηρεμία τους. (Ερυθρόμορφη κύίκα. Γύρω στο 490 π.χ. Παρίσι, Louvre)