Νεοπτόλεμος – Δράση του Νεοπτόλεμου στην Τροία

Δράση του Νεοπτόλεμου στην Τροία

417 Δράση του Νεοπτόλεμου στην Τροία

Ο Ευρύπυλος, ο ωραιότερος άνδρας μετά τον Μέμνονα, κείτεται νεκρός, συλημένος από τα όπλα του, με το δόρυ του Νεοπτόλεμου μπηγμένο ακόμα στο κορμί του. Ο ηνόχος του τεθρίππου  του λίγο πιο κάτω, γένει πίσω βογκώντας από το πλήγμα που του κατάφερε ο Νεοπτόλεμος στην πλάτη. Ένας άλλος Τρώας, ο Ελικάονας, είναι πεσμένος στη γη. Από τα’ αριστερά πλησιάζει ακάθεκτος ο Απόλλωνας, για να τοξέψε τον γιό του μισητού Αχιλλέα. (Μελανόμορφη υδρία. Γύρω στο 510 π.χ. Βασιλεία, Antikenmuseum)