Μετονομασίες των οικισμών της Ηπείρου

Στον χάρτη του 1880 που περιέχεται στο άρθρο “Τα όρια του Ελληνισμού στην Ήπειρο στο τέλος του 19ου αιώνα” αναγράφονται τα χωριά και οι οικισμοί της Ηπείρου με τα παλαιά τους ονόματα. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα σχεδόν τα βιβλία, τα προσωπικά ημερολόγια, στις επιστολές, στους χάρτες κ.λ.π. που είχαν συνταχθεί στο παρελθόν. Σημειωτέον ότι οι πρώτες μετονομασίες χωριών και οικισμών στην Ήπειρο έγιναν το 1924 και οι τελευταίες το 1981.
Για την διευκόλυνση των αναγνωστών μας αλλά και όλων των μελετητών της ιστορίας ή παλαιών κειμένων παραθέτουμε τους σχετικούς πίνακες  ως εξής:

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας