Κανόνες σύνταξης των άρθρων της Κατηγορίας «Ήπειρος – Μυθολογία, Ιστορία»

Κανόνες σύνταξης των άρθρων της Κατηγορίας «Ήπειρος – Μυθολογία, Ιστορία»

 

  • Τα δημοσιευόμενα Άρθρα δεν αποτελούν επιστημονικό πόνημα ή πραγματεία ή μελέτη ή έρευνα, δεδομένου μάλιστα ότι ο συντάκτης δεν διαθέτει τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις για τέτοιου είδους εργασία.
  • το κάθε Άρθρο συντάσσεται με βάση τα όσα αναφέρονται (στοιχεία, πληροφορίες, σχόλια κ.λ.π.) στις πηγές που αναγράφονται στο τέλος κάθε Άρθρου.
  • Αποφεύγουμε, με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα, την διατύπωση υποκειμενικών ερμηνειών και κρίσεων. Είναι αυτονόητο επίσης το ότι δεν περιοριστήκαμε σε μία μηχανική αντιγραφή αποσπασμάτων, αλλά κάναμε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που επιβάλλονταν για λόγους διαμόρφωσης ενός συνόλου με ενιαία δομή, ομοιόμορφο ύφος και προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής έκδοσης.
  • η επιλογή των θεμάτων του θέματος γίνεται στα πλαίσια τεκμηρίωσης της προβαλλόμενης άποψης περί «ελλείμματος κλασσικής παιδείας» από την δημόσια εκπαίδευση και τονισμού της ανάγκης εμπλουτισμού της διδακτικής ύλης με κείμενα που θα μας επέτρεπαν στους μαθητές να μελετήσουν τα βαθύτερα νοήματα του ελληνικού μύθου και να έρθουν σε επαφή με την φιλοσοφική και ιστορική διάσταση του.

 

Ο Συντάκτης

Αθανάσιος Δάλλας