Η πολεμική αρετή των Ελληνίδων

Το 2013 διοργανώθηκαν στα Γιάννινα διάφορες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της συμπληρώσεως 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων ο συντάκτης του παρόντος κειμένου Αθανάσιος Δάλλας παρουσίασε, την 18η Φεβρουαρίου 2013 στην αίθουσα τελετών της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, την ομιλία με τίτλο “1912 – 1913 Η συμβολή των γυναικών στην απελευθέρωση της Ηπείρου
Λίγο πριν από τον επίλογο της ομιλίας προβλήθηκε ένα οπτικοασουστικό σύνολο στο οποίο προβάλλονταν και αναδεικνύονταν η Πολεμική αρετή των Ελληνίδων.

Αξίζει να το παρακολουθήσετε μέχρι το τέλος του!
Ο συντάκτης
Αθανάσιος Δάλλας