Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος απαιτεί την λειτουργία του Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής

Πρόσφατα ετέθη υπ’ όψη μας το Δελτίο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος με το οποίο δημοσιοποιείται η απόφαση της σύμφωνα με την οποία “Η Π.Ζ.Ε. απαιτεί να καταστεί το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής Πρότυπο Σχολείο προκειμένου να αρθεί η κατάφωρη και παράδοξη αδικία