Η νέα Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων

Η νέα Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων

Βάσει των όσων  περιγράφονται στα Άρθρα της Ιστοσελίδας μας με τίτλο: α) Συνοπτική περιγραφή της βούλησης του διαθέτη, βάσει των όσων περιέχονται στα επί μέρους άρθρα  της διαθήκης του Νικολάου Ζωσιμά”, β) “Νομοθετικό Διάταγμα της 1ης Ιουλίου 1926 Κανονισμός Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων” και γ) “Επιχειρηματολογία υπέρ της αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων” προέκυπταν τα παρακάτω συμπεράσματα:

  • ο εν ισχύει Κανονισμός Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων του 1926 δεν βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις διατάξεις της Διαθήκης του Νικολάου Ζωσιμά

  • για την ικανοποίηση των αναγκών σύνδεσης της Ζωσιμαίας Σχολής με τις διατάξεις του Άρθρου Ε’ της Διαθήκης του Νικολάου Ζωσιμά, επιβάλλεται η Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων του 1926

  • η πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων θα πρέπει να γίνει μετά από ένα παραγωγικό διάλογο των Αγαθοεργών με την κοινωνία της πόλης μας και με ουσιαστική συμμετοχή των αρχών και των πολιτών των Ιωαννίνων που επιθυμούν να υπηρετήσουν έμπρακτα και με ειλικρίνεια τους σκοπούς που ορίζονται στην εισαγωγή του κειμένου

Τον Νοέμβριο 2013 ετέθη σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο 2013 ο Ν. 4182/2013 με τίτλο “Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις”, στον οποίο υπήρχε η πρόβλεψη για αναθεώρηση των υφισταμένων Καταστατικών ή Κανονισμών Κληροδοτημάτων των, με σκοπό την διασφάλιση της πιστής και επακριβούς εκτέλεσης της βούλησης των διαθετών και  των δωρητών.

Στον ίδιο νόμο προβλέπεται επίσης ότι: «η πρόταση αλλαγής των Καταστατικών (εν προκειμένω, του Κανονισμού Λειτουργίας  των Αγαθοεργών) συντάσσεται από τον εκτελεστή ή τους διοικητές του ιδρύματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συστατική πράξη (εν προκειμένω από την Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων)» ενώ «Στην περίπτωση που ο εκτελεστής ή οι διοικητές του ιδρύματος αμελήσουν να συντάξουν πρόταση τροποποίησης του οργανισμού τότε το έργο αυτό το αναλαμβάνει η αρμοδία αρχή (εν προκειμένω, μάλλον αρμοδία αρχή θεωρείται ο Υπουργός Παιδείας».

Από το δημοσίευμα του ΠΡΩΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ της 8ης Αυγούστου 2015, πληροφορηθήκαμε ότι «ορίσθηκαν τα μέλη της νέας Εφοροεπιτροπείας των Αγαθοεργών Καταστημάτων, με 4ετή θητεία. Τα νέα μέλη, η θητεία των οποίων άρχισε την 1η Φεβρουαρίου 2015 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2019». Από το συγκεκριμένο δημοσίευμα αποδεικνύεται ότι τα Αγαθοεργά Καταστήματα δεν προχώρησαν σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4182/2013 και προχώρησαν σε εφαρμογή της νέας Εφοροεπιτροπείας με μία διαδικασία που, όπως αναφέραμε και στα Άρθρα που μνημονεύονται στην εισαγωγή του κειμένου, δεν είναι σύμφωνος ούτε κάν με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων του 1926.

Βάσει των όσων αναφέρονται στο κείμενο του ΠΡΩΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ, η νέα Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων συντίθεται από τα εξής μέλη:

Ιωάννης Πατερούσης, συνταξιούχος καθηγητής Μ.Ε.

Ιωάννης Ντάσης, συνταξιούχος καθηγητής Μ.Ε.

Κωνσταντίνος Βαρζώκας, Αργυροχρυσοχόος

Θεοχάρης Παπαδιαμάντης, Τοπογράφος Μηχανικός

Παύλος Γκαλντέμης, συνταξιούχος δάσκαλος

Σωτήρης Μαυροδήμος, συνταξιούχος ΟΤΕ

Ανδρέας Μάντζιος

Κωνσταντίνος Βλάχος, συνταξιούχος καθηγητής Μ.Ε. (δεν πρόκειται – κατά δήλωση του ιδίου – για τον επιφανή Απόφοιτο της Ζωσιμαίας Σχολής και Πρόεδρο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών)

Στέφανος Ζούμπας, υπάλληλος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Αθανάσιος Μέμος, συντ. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Παρασκευή Τσίλη, δικηγόρος

Γεώργιος Νταλαμάγκας, βιβλιοπώλης

Σταύρος Παργανάς, συμβολαιογράφος

Δημήτριος Τσιούρης, έμπορος,

Δημήτριος Γιωτίτσας, συνταξιούχος Τραπέζης Ελλάδος

Ιωάννης Βλάχος, συνταξιούχος Καθηγητής Μ.Ε.

Ιωάννης Γρατσανίτης, δικηγόρος,

Βασιλειος Τσαμπαλάς, υπάλληλος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Κωνσταντίνος Φέλιας, καθηγητής Μ.Ε.

Χρήστος Μπουκουβάλας, επιχειρηματίας

Αλεξάνδρα Σιόντη, ιατρός

Έμμισθος Νομικός Σύμβουλος της Μητρόπολης, ο κ. Μάξιμος όρισε τον δικηγόρο Γ. Τσουμάνη.

 Από τα παραπάνω 21 μέλη της νέας Εφοροεπιτροπεία, οι: Κωνσταντίνος Βαρζώκας, Θεοχάρης Παπαδιαμάντης, Παύλος Γκαλντέμης, Σωτήρης Μαυροδήμος, Γεώργιος Νταλαμάγκας, Σταύρος Παργανάς, Δημήτριος Τσιούρης, Δημήτριος Γιωτίτσας, Ιωάννης Γρατσανίτης και Χρήστος Μπουκουβάλας συμμετείχαν και στην προηγούμενη διοίκηση των Αγαθοεργών.

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας