Η Μαρία Νάκα, νέα Πρόεδρος του Δ.Σ.Ι.

Στις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου 2017, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων εξελέγη η απόφοιτος της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Μαρία Νάκα.
Η Ένωση Αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων της απηύθηνε την παρακάτω επιστολή:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της “Ένωσης Αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων” σας απευθύνει τα θερμά του συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.
Η κοινή μαθητική μας καταγωγή μας επιτρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι, μία Απόφοιτος της τροφού Ζωσιμαίας Σχολής ηγείται ενός από τα σημαντικότερα Επιστημονικά Σωματεία της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Με εκτίμηση
Αθανάσιος Δάλλας          Μιχαήλ Παντούλας
Πρόεδρος Δ.Σ.               Γενικός Γραμματέας