Η Επιτομή της ιστορίας της Ελλάδος

Στο κείμενο (ο πιο σωστός χαρακτηρισμός θα ήταν πόνημα) με τίτλο «ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΟ 2004» καταχωρούνται, κατατάσσονται  κατά χρονολογική σειρά και περιγράφονται συνοπτικά τα σημαντικότερα γεγονότα που σχετίζονται – άμεσα ή έμμεσα – με την Ελληνική ιστορία.
Για να γίνει ευκολότερη η ανάγνωση αυτού του κειμένου (συντίθεται από 274 σελίδες) θεώρησα σκόπιμο να το διαιρέσω στα εξής διακεκριμένα Κεφάλαια:
  1. Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 330 μ.Χ.
  3. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
  4. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ Ως ΤΟ 1821 – Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
  5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1832
  6. ΤΟ ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Ο συντάκτης
Αθανάσιος Δάλλας