Η εγκατάλειψη των κτιρίων του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά

Την Τετάρτη 8 Σεπτέμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος το άρθρο μου με τίτλο «Εγκατάλειψη της ακίνητης περιουσίας του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά…»

Το ακριβές κείμενο του συγκεκριμένου άρθρου έχει ως εξής:

 Οι συνεχείς, από το 1914 και μέχρι σήμερα, παρεμβάσεις της ελληνικής πολιτείας στα θέματα που αφορούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στη διοίκηση και στη διαχείριση της περιουσίας της «Ζωσιμαίας Σχολής» οδήγησαν στην καταστρατήγηση της βούλησης των διαθετών. στην αλλοίωση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της Ζωσιμαίας Σχολής και στην παράνομη ιδιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ιστορικής Σχολής.

Το Ελληνικό Δημόσιο, από τη μιά μεριά απαγορεύει την  λειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής ως Προτύπου Σχολείου και μάλιστα για λόγους που δεν έχουν καμμία σχέση με με το εκπαιδευτικό έργο και από την άλλη, κατά παράβαση της ηθικής τάξεως και των κανόνων χρηστής διαχείρισης, οικειοποιείται αυθαίρετα και εκμεταλλεύεται την,  συνολικού ωφέλιμου εμβαδού 19.245 m2, ακίνητη περιουσία της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής», χωρίς την καταβολή ουδενός οικονομικού – ή άλλης μορφής – ανταλλάγματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα συγκεκριμένα κτίρια χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο κατά παράβαση των διαχειριστικών αρχών και των κανόνων δικαίου, δεδομένου ότι το Δημόσιο και τα Αγαθοεργά Καταστήματα δεν έχουν υπογράψει κανένα συμφωνητικό καθορισμού των όρων παραχώρησης (δωρεάν χρήση ή μίσθωση, προσδιορισμός υπόχρεου συντήρησης και επισκευών των κτιρίων, προσδιορισμός υπόχρεου καταβολής τυχόν φόρων κ.λ.π.) 

Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς του Δημοσίου, με την ένοχη σιωπή των τοπικών παραγόντων (βουλευτών, Δήμου κ.λ.π.) αδιαφορούν παντελώς για την συντήρηση της ακίνητης περιουσίας της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής» και, έμμεσα, για την ασφάλεια των των 4.500 μαθητών που φιλοξενούνται στα 8 διδακτήρια που ανήκουν, ιδιοκτησιακά, στη Ζωσιμαία Σχολή. Ιστορικά και εμβληματικά κτίρια της πόλης έχουν αφεθεί στη τύχη τους, γεγονός που έχει σαν άμεση συνέπεια την απομείωση της αξίας τους και, συν τω χρόνω, στην κατάρρευση τους. Επισκεφτήκαμε προ ημερών το κτίριο της Παλαιάς Ζωσιμαίας Σχολής και, όπως επιβεβαιώνεται από τις φωτογραφίες που συνοδεύουν το παρόν κείμενο, η εικόνα που αντικρύσαμε ήταν θλιβερή και απογοητευτική. Εγκατάλειψη, ανευθυνότητα, ανικανότητα, αθλιότητα, αδιαφορία είναι λίγες μόνο από τις λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό όσων ευθύνονται για το έγκλημα που συντελείται εις βάρος της ιστορίας της πόλης μας και εις βάρος των περιουσιακών στοιχείων του Κληροδοτήματος Νικολάου Ζωσιμά.

Θεωρούμε όμως ότι για την υφισταμένη απαράδεκτη κατάσταση ευθύνεται, εκτός από την πολιτική ηγεσία του τόπου και η Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων χωρίς να αντιδρά και χωρίς να ενεργεί προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της διαχειριστικής τάξης στο Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά και της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων του Κληροδοτήματος.  Έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια από την εφαρμογή του Ν. 4182/2013 με τίτλο “Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και η Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων δεν έχει προβεί σε καμμία ενέργεια για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που της παρέχει ο συγκεκριμένος νόμος.   

Όλα τα περιθώρια διαλόγου έχουν εξαντληθεί και, πλεόν, δεν ελπίζουμε σε κάποια θετική ενέργεια από την πλευρά της σημερινής Κυβέρνησης η οποία, όπως αποδείχθηκε και στην πράξη, επιμένει στο να μη σέβεται την εκπαιδευτική παράδοση της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής, δεν αναγνωρίζει την τεράστια προσφορά του Κληροδοτήματος Νικολάου Ζωσιμά σε κτιριακές σχολικές υποδομές και, επί πλέον, δεν διαθέτει τη βούληση ή δεν είναι ικανή να συντηρήσει τα, από αυτή χρησιμοποιούμενα, περιουσιακά στοιχεία του Κληροδοτήματος.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι, για να ανατραπούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από τις αυθαίρετες παρεμβάσεις και από την αδιαφορία της πολιτείας, απαιτείται μία ριζική αναθεώρηση του υφισταμένου καθεστώτος που, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την βούληση των διαθετών ιδιαίτερα δε με τις διατάξεις του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά. Κατά την δική μας άποψη ο μόνος τρόπος για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της ηθικής τάξης είναι αυτός ο της αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών και της πλήρους εναρμόνισης του με τις διατάξεις της διαθήκης του Νικολάου Ζωσιμά, με βάση τα όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 4182/2013. Και για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4182/2013  δεν χρειάζεται ή μη μόνο η σύνταξη του σχετικού αιτήματος από τα Αγαθοεργά Καταστήματα και η υποβολή του στον αρμόδιο Υπουργό.

Αθανάσιος Δάλλας

Πρόεδρος Δ.Σ Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής

 

 

 

384-1-1-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bf%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85

Προπύλαια Παλαιάς Ζωσιμαίας Σχολής

 

384-1-2-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bf%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5

Προπύλαια Παλαιάς Ζωσιμαίας Σχολής (Λεπτομέρεια 1)

 

 

384-1-3-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bf%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5

Προπύλαια Παλαιάς Ζωσιμαίας Σχολής (Λεπτομέρεια 2)

 

 

 

384-1-%ce%b4%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%bf-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85

Παλαιά Ζωσιμαία Σχολή – Δάπεδο κεντικής εισόδου

 

 

 

 

 

384-2-%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%af-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85

Παλαιά Ζωσιμαία Σχολή – Η σκάλα προς την αίθουσα τελετών

 

 

 

 

384-3-1-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%8c%cf%88%ce%b7

Δυτική πλευρά του κτιρίου της Παλαιάς Ζωσιμαίας Σχολής (1)

 

 

 

384-3-2-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%8c%cf%88%ce%b7

Δυτική πλευρά του κτιρίου της Παλαιάς Ζωσιμαίας Σχολής (2)

 

 

 

384-4-%ce%b2%cf%8c%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%cf%88%ce%b7

Βόρεια πλευρά του κτιρίου της Παλαιάς Ζωσιμαίας Σχολής