Η διαθήκη του Νικολάου Ζωσιμά

Μετά τον θάνατο του Ζώη, ο Νικόλαος ήταν ο τελευταίος από τους αδελφούς που βρίσκονταν εν ζωή. Ο Νικόλαος απεβίωσε την 16η Φεβρουαρίου 1842 (*) . Ο τάφος του  βρίσκεται στο νεκροταφείο της Νίζνα (τότε Ρωσίας, νυν Ουκρανίας).
Στο βιβλίο του Στέφανου Μπέττη «Οι Ζωσιμάδες», στη σελίδα 31 αν002 Στέφανος Μπέτηςαφέρονται τα εξής:
«….. από τους προαποθανόντες του Νικολάου αδελφούς Ζωσιμάδες μόνο ο Αναστάσιος άφησε διαθήκη , κατανέμοντας μεταξύ των συγγενών την χρηματική του κατάσταση, την οποία (διαθήκη) “μετά πολλούς, καθώς σχετικό χειρόγραφο του Αρχείου Φίλιου αναφέρει, ο Νικόλαος Ζωσιμάς έκαψεν αυτήν”. Έτσι όλη η περιουσία των αδελφών περιήλθε στον επιζήσαντα Νικόλαο. Εις αυτόν “εις ον απέκειτο μακρόθεν ιδειν και βασιλεύουσαν την πατρίδα, ήτο προωρισμένον να πραγματοποιήση τα τελευταία σχέδια, την τελευταίαν επιθυμίαν της Αδελφότητος”.
Πράγματι, αφού, καθώς είπαμε, διήλθε το υπόλοιπον του βίου του ευεργετών και ένα περίπου χρόνο πριν πεθάνει, εσύνταξε (18-3-1841) τη διαθήκη του με την οποίαν διέθετε “άπσαν την μετά των μακαρίτων Αυταδέλφων του κοινήν και αμέριστον περιουσίαν …. ήτις κατά το παρόν, καθώς ο ίδιος στο β’ άρθρο γράφει, συνίσταται σχεδόν όλη χρηματική εις μπιλιέτα (γραμμάτια) του εν Μόσχα Αυτοκρατορικού Ορφανοτροφείου” ανέρχονταν δε σε 1.004.248 (**) ρούβλια χάρτινα»
Η διαθήκη του Νικολάου Ζωσιμά εκτυπώθηκε (ανατυπώθηκε) το 1913, με τον τίτλο «ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΖΩΣΙΜΑ»
(*) Στο μνήμα αναγράφεται, με το παλιό ημερολόγιο, ως ημερομηνία θανάτου η 25η Φεβρουαρίου 1842
(**)Αντιστοιχούν σε  286.928,28 αργυρά ρούβλια (ισοτιμία: 1 αργυρό= 3,5 χάρτινα ρούβλια)

Παραπομπές
Η διαθήκη Ν. Ζωσιμά
Η διαθήκη του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά – Εν Αθήναις, Τυπογραφείον “ΕΣΤΙΑ”,1913
Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας