Ζωσιμαία Σχολή και Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά

Στην σχετική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών (ολομέρεια των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων) πρόκειται να συζητηθεί εκ νέου το θέμα των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων. Σε συνέχεια των όσων εισηγηθήκαμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  της 19ης Οκτωβρίου 2018 του Δήμου Ιωαννιτών θεωρήσαμε ότι χρέος να επανέλθουμε επί του θέματος εκθέτοντας τις προτάσεις μας σε μία νέ αναφορά που την υποβάλαμε την 12η Μαρτίου 2019 στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (με κοινοποίηση  στον Δήμαρχο και σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις.
Το ακριβές κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
Ιωάννινα, 12 Μαρτίου 2019
Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων
 κ. Γεώργιο Παπαδιώτη
Κοιν.:  1. Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Θωμά Μπέγκα
  1.   Δημοτικές Παρατάξεις Δήμου Ιωαννιτών                                                                                    
Θέμα: Αναθεώρηση Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών
 Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών
 Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε την μεγάλη απογοήτευση μας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε – από συμπολίτευση και αντιπολίτευση – το αίτημα της κοινωνίας μας για την αποκατάσταση της νομιμότητας στο Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά και για την διαχείριση του (για να ακριβολογούμε: των διασωθέντων υπολειμμάτων του Κληροδοτήματος) σύμφωνα με την βούληση του διαθέτη. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, εκπαιδευτικό ή διαχειριστικό αλλά, πρωτίστως, είναι θέμα ηθικό.
Από την ανάγνωση των Πρακτικών της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (10 Οκτωβρίου 2018) διαπιστώσαμε με μεγάλη λύπη τα εξής:
Η αντιπολίτευση πρότεινε ως λύση την  (δια νομικής ρυθμίσεως) ”κατάργηση του «πλην Ιωαννίνων»” και την ”υποχρεωτική υπαγωγή των σχολικών περιουσιών στον δήμο”. Είναι προφανές το ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να θεωρείται ως πρόταση αμφιβόλου νομιμότητας και αποτελεσματικότητας δεδομένου ότι στερείται οιασδήποτε επίσημης και εγκρίτου νομικής τεκμηρίωσης. Επί πλέον η πρόταση για υποχρεωτική υπαγωγή των σχολικών περιουσιών (δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων που δημιουργήθηκαν από τα κεφάλαια που ο Ν. Ζωσιμάς κληροδότησε υπέρ της Ζωσιμαίας Σχολής) στον δήμο, εκτός του ότι είναι νομικά αβάσιμη, βρίσκεται και σε ευθεία αντίθεση με την βούληση του διαθέτη.
 Από την άλλη μεριά η Δημοτική πλειοψηφία υιοθέτησε μία στάση διαρκούς αναβλητικότητας, αρνούμενη να ασχοληθεί με την ουσία του προβλήματος.  Τον Απρίλιο 2015 αποφάσισε “την συγκρότηση  διαπαραταξιακής επιτροπής για την επεξεργασία προτάσεων” πλην όμως αυτή η επιτροπή ούτε καν συνεστήθη, Μετά παρέλευση 3,5 ετών τον Οκτώβριο 2018  αποφάσισε για το ίδιο θέμα: “τη συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής, η οποία στο πνεύμα της συζήτησης και των παλιότερων αποφάσεων θα διερευνήσει το θέμα σε όλες του τις πτυχές, με τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Δήμου και των εκπροσώπων του Δήμου στα αγαθοεργά, για να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο”. Δύο μήνες προ των δημοτικών εκλογών και δεν έχει γίνει τίποτε! Θεωρούμε ότι η μόνη λογική ερμηνεία αυτής της τακτικής είναι το ότι η Δημοτική Αρχή δεν επιθυμεί την μεταβολή του διαχειριστικού καθεστώτος των Αγαθοεργών Καταστημάτων 
Προ αυτού του αδιεξόδου, θεωρούμε ότι έχουμε χρέος να επαναφέρουμε στο προσκήνιο το αίτημα μας για υιοθέτηση μιας κοινής στάσης υπέρ της αποκατάστασης της ηθικής και διαχειριστικής τάξεως στο Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά. Στην συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2018 σας καταθέσαμε μία ρεαλιστική και πλήρως αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με την οποία ζητούσαμε από Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει ομόφωνη απόφαση (ψήφισμα) με την οποία να δηλώνεται ότι:
  1. από το 1926 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει άρδην το εθνικοκοινωνικό περιβάλλον εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών και οι έκτακτες ανάγκες της εποχής εκείνης. Κατά συνέπεια, βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 48 του εν λόγω Κανονισμού, καθίσταται υποχρεωτική η άμεση αναθεώρηση του και η προσαρμογή του στις ανάγκες της εποχής βάσει των, εκ της πείρας, διδαγμάτων.
  2. η σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων έχει μεταβληθεί δραματικά και το μόνο ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο που διαθέτουν τα Αγαθοεργά Καταστήματα τα ακίνητα της Εκπαιδευτικής Επιτροπής (8 διδακτήρια κ.α)
  3. η συνέχιση της παροχής των διδακτηρίων στο Ελληνικό δημόσιο άνευ ανταλλάγματος και χωρίς την σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων περιγραφής των εκατέρωθεν υποχρεώσεων αποβαίνει εις βάρος των συμφερόντων του Κληροδοτήματος
  4. θεωρείται επιβεβλημένη η επανασύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά (άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά), Εκπαιδευτική Επιτροπή)
  5. ο διαχειριστής του Κληροδοτήματος δεν πρέπει να ενεργεί μόνο ως διαχειριστής των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και ως θεματοφύλακας της εκπαιδευτικής παράδοσης της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής
  6. ο υπό ανασύνταξη Κανονισμός Λειτουργίας των Αγαθοεργών θα πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την βούληση των διαθετών και ιδιαίτερα με τις διατάξεις του άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά, ανάλογα προσαρμοσμένων στις σημερινές συνθήκες
  7. η διεκπεραίωση των τυπικών διαδικασιών αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών πρέπει α) να γίνει με ειλικρινή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών και των φορέων που έχουν άμεσο και νόμιμο ενδιαφέρον επ’ αυτού (Μητροπολίτης Ιωαννίνων, Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών, Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων κ.α.) και β) να είναι εναρμονισμένος με το πνεύμα του Ν. 4182/2013 «Περί κληροδοτημάτων
Το ψήφισμα θα πρέπει, σύμφωνα με την δική μας πρόταση, να κατατεθεί Εφοροεπιτροπεία των  Αγαθοεργών Καταστημάτων με σκοπό α) την ενημέρωση της για τις προτάσεις του Δήμου Ιωαννιτών και β) την υποβολή πρόσκλησης προς τα Αγαθοεργά Καταστήματα για συνεργασία υπέρ της άμεσης επίλυσης του συγκεκριμένου θέματος, με πνεύμα καλής πίστεως, αγαθής προαίρεσης και αγαστής συνεργασίας, και κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο προαναφερθέν Ψήφισμα .
Θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση να επιδιώξουμε με κάθε τρόπο την ειρηνική επίλυση του θέματος των Αγαθοεργών, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται α) τα συμφέροντα και οι σκοποί των Κληροδοτημάτων (στην ουσία των υπολειμμάτων του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά) και β) η κοινωνική ειρήνη και η επ αγαθώ συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων της πόλεως.
Εάν όμως, παρ΄ ελπίδα, τα Αγαθοεργά δεν ανταποκριθούν θετικά σ’ αυτήν την έντιμη πρόταση του Δήμου, είναι αυτονόητο το ότι, τότε, η κοινωνία μας όχι μόνο θα πρέπει να επιδιώξει την επίλυση του θέματος δικαστικά, αλλά θα πρέπει να ζητήσει και ευθύνες για την πιθανή διαχειριστική ζημιά που υφίστανται ή θα υποστούν στο μέλλον  τα περιουσιακά στοιχεία που προήλθαν από το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά, λόγω της μη έγκαιρης αναθεώρησης του Κανονισμού και προσαρμογής του στις ανάγκες της εποχής βάσει των, εκ της πείρας, διδαγμάτων. .   
Υ.Γ. Από ορισμένους κύκλους γίνεται προσπάθεια να αναχθεί η, περί τα Κληροδοτήματα, διένεξη ως διαφορά μεταξύ του Μητροπολίτη Ιωαννίνων (υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της Εκκλησίας) και φορέων της πόλεως. Διευκρινίζουμε ότι, όταν αναφερόμαστε στα Αγαθοεργά απευθυνόμαστε αποκλειστικά και μόνο στην Εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών δηλαδή στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που απαρτίζεται από 21 λαϊκούς (μέλη της κοινωνίας των Ιωαννίνων), με Πρόεδρο τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων.  
                                                με εκτίμηση                                                 
               Αθανάσιος Δάλλας                                Μιχαήλ Παντούλας
                  Πρόεδρος Δ.Σ.                                  Γενικός Γραμματέας