Εφαρμογή του Ν. 4182/2013 “περί Κληροδοτημάτων”

Κανονισμός Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων

Υποβολή αιτήματος προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας

 

 

Οι συνεχείς, από το 1914 και μέχρι σήμερα, παρεμβάσεις της ελληνικής πολιτείας στα θέματα που αφορούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στη διοίκηση και στη διαχείριση της περιουσίας της «Ζωσιμαίας Σχολής» οδήγησαν στην καταστρατήγηση της βούλησης των διαθετών και στην αλλοίωση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της Ζωσιμαίας Σχολής ως δημοσίου εκπαιδευτηρίου αριστείας

Είναι βέβαιο ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν τιμά κανέναν από τους εμπλεκόμενους φορείς και κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι οι πράξεις των αρμόδιων παραγόντων βρίσκονται σε αρμονία με το πνεύμα του Ευεργετισμού και με την εκπαιδευτική παράδοση της πόλης μας.

Η υφισταμένη κατάσταση περιγράφεται συνοπτικά ως εξής:

  • Η Κυβέρνηση καταστρατηγεί τους δικούς της νόμους και απαγορεύει τη λειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής ως Προτύπου Σχολείου

  • η κοινωνία των Ιωαννίνων αποστερείται, των πλεονεκτημάτων ενός καλού δημόσιου σχολείου

  • το Δημόσιο καρπούται αυθαίρετα τα 8 κτίρια – ωφελίμου εμβαδού 19.175 μ2 –  που ανήκουν ιδιοκτησιακά στο Κληροδότημα της ιστορικής Σχολής

  • τα Αγαθοεργά Καταστήματα δεν δείχνουν κάποια πρόθεση για ανάκτηση της επικαρπίας των περιουσιακών της στοιχείων

  • η ακίνητη περιουσία που περισώθηκε απαξιώνεται καθημερινά μιας και κανένας από τους εμπλεκόμενους, ούτε το Δημόσιο ούτε τα Αγαθοεργά δεν ενδιαφέρεται για την στοιχειώδη συντήρηση ή επισκευή των κτιρίων

  • Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά το Υπουργείο Οικονομικών χρεώνει τα Αγαθοεργά με 450.000 Ευρώ ετησίως για φόρο τεκμαρτών ενοικίων, δηλαδή για ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν από τον ιδιοκτήτη των ακινήτων λόγω της λητρικής εκμεταλλεύσεως τους από το ίδιο το κράτος!

Ο Νόμος 4182/2013 για τα Κληροδοτήματα μας παρέχει πλέον την ευκαιρία (και τη δυνατότητα) για αποκατάσταση της νομιμότητας και της ηθικής τάξης ως προς την σχολαστική εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου Ε’ της Διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά και την σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.

Επειδή μέχρι το 2015 δεν εκδηλώθηκε καμμία πρωτοβουλία για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί Κληροδοτημάτων,  η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων απευθύνθηκε στο Δήμο Ιωαννιτών ζητώντας την σύμπραξη του επί ενός θέματος που, κατά την κρίση της, αφορά αποκλειστικά την κοινωνία των Ιωαννίνων. Δυστυχώς δεν βρήκαμε την ανταπόκριση που περιμέναμε και η πρόταση μας δεν έγινε δεκτή. Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε με δύο επιστολές μας στα Αγαθοεργά Καταστήματα, παρ’ όλο όμως ότι πέρασαν από τότε έξη μήνες δεν πήραμε καμμία απάντηση, θετική ή αρνητική.

Κατόπιν τούτου, η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων απευθύνθηκε με την, από 23 Νοεμβρίου 2016, επιστολή της στους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και τους υπέβαλε το αίτημα για αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων ώστε οι διατάξεις του να βρίσκονται – όπως προβλέπεται από τον Ν. 4182/2013 – σε απόλυτη αρμονία με τις διατάξεις της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά

Περιμένουμε και ελπίζουμε!

Υ.Γ. Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής πραγματοποίησε στα Ιωάννινα Συνέντευξη Τύπου για την γνωστοποίηση στο κοινό των Ιωαννίνων των προτάσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου Ε’ της Διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά και την σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά. Οι εφημερίδες και οι τηλεοπτικοί σταθμοί των Ιωαννίνων, προέβαλαν τις θέσεις μας και υποστήριξαν θερμά τις προτάσεις μας.

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας