Ευπαλίνειο όρυγμα

 Η Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων & Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.), βασιζόμενη στην αρχική ιδέα του ομότιμου Καθηγητού του Ε.Μ.Π. κ. Θεοδοσίου Τάσιου και έχοντας την συνεχή του στήριξη, πρότεινε στην Διεθνή Ένωση Σηράγγων (ITA-AITES, http://www.ita-aites.org) και πέτυχε να ανακηρυχθεί το Ευπαλίνειο Όρυγμα Σάμου ως:

«Παγκόσμιο Σηραγγολογικό Τοπόσημο International Tunnelling Landmark»

Η ανακήρυξη πραγματοποιήθηκε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Παγκοσμίου Συνεδρίου “World Tunnel Congress 2015” στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας  την 25η Μαΐου 2015, παρουσία και του κ. Θ. Τάσιου και παραδόθηκε στην Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ειδική πλακέτα και τιμητικό Πιστοποιητικό Δίπλωμα. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι: α) επρόκειτο για την πρώτη φορά – διεθνώς – που θεσμοθετήθηκε ο συγκεκριμένος τίτλος  και β) η  Διεθνής Ένωση Σηράγγων και Υπογείων Έργων (ITA-AITES) αποτελεί, από το 1987, τον ειδικό Τεχνικό Σύμβουλο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του Ο.Η.Ε. επί θεμάτων σηραγγολογίας και αξιοποίησης υπογείων χώρων. Πρόσφατα και η American Society of Civil Engineers (ASCE) αναγνωρίσε και αυτή το Ευπαλίνειο Όρυγμα ως «Διεθνές Ιστορικό Τοπόσημο Μηχανικής».
Η Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. κατασκεύασε και συντηρεί ειδική ιστοσελίδα για το “Ευπαλίνειο Όρυγμα”:

www.eupalinostunnel.gr

στην οποία καταγράφεται πολύ υψηλή επισκεψιμότητα από σχεδόν όλες τις μεριές του κόσμου (η ιστοσελίδα είναι συντεταγμένη στην αγγλική γλώσσα και πολύ σύντομα θα γίνει και η μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα).

 

Ο συντάκτης

Αθανάσιος Δάλλας