Επίσημη αναγνώριση της «Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων» από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων

Επίσημη αναγνώριση της «Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων» από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων

 

 Την 16η Αυγούστου 2015 κοινοποιήθηκε στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η υπ’ αριθμόν 109/2015 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία επισημοποιείται η ίδρυση του Σωματείου μας με τίτλο «Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων» και η εγγραφή του στα οικεία Μητρώα.

Στο Άρθρο 21 του Καταστατικού προβλέπονται τα εξής: «Μετά την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την εγγραφή του στο σχετικό Βιβλίο Σωματείων η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να προκηρύξει εκλογές μέσα σε δώδεκα (12) μήνες για την εκλογή του οριστικού Δ.Σ. του Σωματείου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής».

Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε όπως διεξαχθούν άμεσα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου θα δημοσιοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Καταστατικών διαδικασιών..

 

 

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας