Ενέργειες προς τα Αγαθοεργά Καταστήματα

Με την αδρανοποίηση του «Συντονιστικού οργάνου για την επαναλειτουργία της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής» και την αποτυχημένη προσπάθεια του Δημάρχου και της Περιφερειακής Διευθύντριας να ιδρύσουν νέο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο στην Ανατολή, κανείς πλέον δεν ησχολείτο  στα Γιάννινα με το θέμα της Ζωσιμαίας Σχολής.

Τότε συνέταξα ένα υπόμνημα με τίτλο «Δημόσια πρόταση προς τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων για διάλογο και συνεργασία με την κοινωνία». Στο υποβλητικό έγγραφο προς τα Αγαθοεργά ανέφερα ότι η συγκεκριμένη δημόσια πρόταση αφορά:

  • στην έναρξη διαλόγου των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων με την κοινωνία των Ιωαννίνων και

  • στην συνεργασία των δύο μερών για την σύνταξη και υποβολή κοινής πρότασης αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του Κανονισμού των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων.

Το προαναφερθέν υπόμνημα υπεβλήθη επίσης σε όλα τα μέλη της Εφοροεπιτροπείας, κοινοποιήθηκε στους βουλευτές του Νομού μας, στον Περιφερειάρχη, στην Αντιπεριφερειάρχη και στον Δήμαρχο Ιωαννίνων και δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο των Ιωαννίνων.

Τα Αγαθοεργά Καταστήματα, συνεχίζοντας την ίδια τακτική που ακολουθούσαν πάντοτε, αγνόησαν την πρόταση που τους υπέβαλα και δεν θεώρησαν ότι είχαν υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν τις δικές τους απόψεις επί του θέματος. Το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι παραλήπτες του υπομνήματος, δηλαδή επέλεξαν σαν μέθοδο διαλόγου αυτήν της «σιωπής».

Τον Ιούλιο 2014 συνέταξα νέα επιστολή που την απέστειλα στον νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο. Με αυτή την επιστολή του διαβίβασα την «Δημόσια πρόταση» της 25ης Νοεμβρίου 2013, τον ενημέρωνα περιληπτικά για την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους των Αγαθοεργών και του ζητούσα «να έχω μία συνάντηση μαζί σας, για να Σας εκθέσω αναλυτικά τις απόψεις μου σχετικά με το πρόβλημα της επαναλειτουργίας του Λυκείου της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής και της σύνδεσης των δύο σχολείων (Γυμνάσιο και Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής) με το κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά».

Η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα (20 Ιανουαρίου 2015) επειδή, όπως με ενημέρωσαν σχετικά: «ο Μητροπολίτης ήταν απασχολημένος με τα θρησκευτικά του καθήκοντα και δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για τα θέματα που αφορούν τα Αγαθοεργά Καταστήματα»


Παραπομπές

Δημόσια πρόταση προς τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων για διάλογο και συνεργασία με την κοινωνία

Επιστολή στα Αγαθοεργά

Επιστολή στον Μητροπολίτη

ΣυντάκτηςΑθανάσιος Δάλλας