Ενέργειες πριν από τη ψήφιση του Νόμου για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Την 17η Ιανουαρίου 2011 απεστάλη στη Βουλή των Ελλήνων το, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του Άρθρου 36 του Κανονσμού της Βουλής, κείμενο δημόσιας διαβούλευσης για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Οι Σύλλογοι Αποφοίτων όλων των παλαιών Προτύπων Γυμνασίων (Ζωσιμαία, Βαρβάκειο, Ιωνίδειος, και Πειραματικό Πανεπιστημίου Αθηνών) αποστείλαμε στην Υπουργό Παιδείας, την 24η Ιανουαρίου 2011, κοινό υπόμνημα που περιείχε: α) τις παρατηρήσεις επί του κειμένου δημόσιας διαβούλευσης και β) τις προτάσεις μας για βελτίωση του σχεδίου νόμου που αφορούσε στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Την 11η Απριλίου 2011 παραλάβαμε την αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία που είχε κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και για ψήφιση.

Την 3η Μαΐου 2011 ο Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής αποστείλε μία επιστολή προς τους βουλευτές του Νομού μας και μία άλλη προς τον Δήμο Ιωαννιτών. Με τις επιστολές αυτές καλούσαμε τους αντιπροσώπους μας στη Βουλή και την Δημοτική αρχή της πόλης μας να παρέμβουν έγκαιρα για α) την βελτίωση των άρθρων του νομοσχεδίου και β) την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που αφορούσαν στη Ζωσιμαία Σχολή.

040 Τροπολογία Ν.Δ.Με πρωτοβουλία του βουλευτού κ. Κώστα Τασούλα κατατέθηκε τροπολογία που βασίζονταν στις προτάσεις που είχαμε υποβάλει με την από 3 Μαΐου 2011 επιστολή. Η εν λόγω τροπολογία υπογράφονταν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, Άρη Σπηλιωτόπουλο, Σπύρο Ταλιαδούρο και Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών συνεδρίασε την 9η Μαΐου 2011και εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 375 Απόφαση η οποία βρίσκονταν σε απόλυτη αρμονία με τις προτάσεις του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση ελήφθη με 37 θετικές ψήφους και με 3 αρνητικές (Τασιούλας Δημήτριος, Σκοπούλης Στέφανος και Μαντάς Χρήστος)


Παραπομπές

Δημόσια διαβούλευσης για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Υπόμνημα Συλλόγων Αποφοίτων

Αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου

Επιστολή προς τους Βουλευτές

Επιστολή προς τον Δήμο

Τροπολογία βουλευτών ΝΔ

Απόφαση 375/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας