Εισαγωγή – Γενικά

Μετά από προσπάθειες 16 χρόνων του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής ψηφίστηκε ο νόμος για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, πλην όμως το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής δεν εντάχθηκε στο νέο θεσμό για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο «Πανελλήνια εφαρμογή του Νόμου για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, “πλην Ιωαννίνων”».  Πέραν τούτου διαπιστώθηκε ότι οι τοπικοί άρχοντες και παράγοντες των Ιωαννίνων, όχι μόνο δεν έδειχναν κανένα ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της νομιμότητας στα Γιάννινα, αλλά παρείχαν την εντύπωση ότι ήταν ικανοποιημένοι από την όλη εξέλιξη και ότι δεν επιθυμούσαν την παραμικρή μεταβολή.

Όσοι ξεκινήσαμε το 1995 αυτόν τον ωραίο αγώνα κληθήκαμε τότε να αποφασίσουμε για το αν θα συνεχίζαμε ή όχι τις προσπάθειες ανατροπής του στρεβλού εκπαιδευτικού και διαχειριστικού καθεστώτος που επικράτησε στα Γιάννινα. Τότε οι περισσότεροι αποφάσισαν να σταματήσουν, ο καθένας για τον δικό του λόγο. Εγώ, παρ’ όλο ότι δεν θα είχα πια δίπλα μου τον Σύλλογο Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής, αποφάσισα το αντίθετο και μάλιστα με περισσότερο ενθουσιασμό, που τροφοδοτούνταν συνεχώς από την προκλητική στάση και την αδιαφορία των αρχόντων της πόλης μας.

Ανέλαβα τότε τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες προς τρεις (3) διαφορετικές κατευθύνσεις:

  • το Υπουργείο Παιδείας

  • τους φορείς των Ιωαννίνων που μπορούσαν να βοηθήσουν (βουλευτές, Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής) ή ήταν υποχρεωμένοι να εμπλακούν λόγω του θεσμικού τους ρόλου (Δήμος Ιωαννιτών, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου) και

  • τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων

 

Επειδή οι ενέργειες προς τις τρεις (3) αυτές διαφορετικές κατευθύνσεις εκδηλώθηκαν την ίδια χρονική περίοδο θεώρησα ότι, μία εξιστόρηση τους με αυστηρή τήρηση της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων, θα δυσχέραινε τον αναγνώστη. Για τον λόγο αυτό προτίμησα να καταγράψω τα γεγονότα σε τρεις διαφορετικές ενότητες που, όπως προανέφερα, αλληλεπικαλύπτονται χρονικά και θεματολογικά:

1η ενότητα Βελτιώσεις της νομοθεσίας 3966/2011 για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

2η ενότηταΣυντονιστικό όργανο για την επαναλειτουργία της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής

3η ενότηταΕνέργειες προς τα Αγαθοεργά Καταστήματα


 

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας