Δ. Ρόκου – Κείμενα για την Παιδεία κ.α.

Δημητρίου Ρόκου, Ομότιμου Καθηγητή Ε.Μ.Π.

 Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, Παιδεία και Πανεπιστήμια

 

Ο Απόφοιτος της Ζωσιμαίας Σχολής και Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜ.Π. Δημήτρης Ρόκος μας απέστειλε, για δημοσίευση,  έναν κατάλογο δικών του κειμένων που σχετίζονται με την Παιδεία, τα Πανεπιστήμια και την Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη. Παράλληλα διατύπωσε την πρόταση σύμφωνα με την οποία οι αναγνώστες των κειμένων «εάν το επιθυμούν, μπορούν να κριτικάρουν τα δημοσιοποιούμενα κείμενα,  σ’ έναν ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο με  επιχειρήματα».

Επειδή τέτοιου είδους διάλογοι είναι και επιθυμητοί και ευπρόσδεκτοι, είναι αυτονόητο ότι θα δημοσιεύσουμε ευχαρίστως κάθε σχετικό κείμενο.

Παρακάτω καταχωρείται ο κατάλογος των κειμένων του Δημήτρη Ρόκου, το αναλυτικό περιεχόμενο των οποίων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα «Δημήτρης Ρόκος – Καθηγητής Ε.Μ.Π.» και ιδιαίτερα στις Σελίδες «Παιδεία» και «Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη»

Κείμενα Δημήτρη Ρόκου για την Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, την Παιδεία και τα Πανεπιστήμια μετά τα βιβλία:

  • «Επιστήμες και Περιβάλλον στα Τέλη του Αιώνα. Προβλήματα και Προοπτικές», Επιμέλεια Δ. Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 393, Αθήνα, 1995.

  • Δ. Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 393, Αθήνα, 1995.

  • «Κτηματολόγιο και Αναδασμός – Πολιτική Γης», Εκδ. Μαυρομμάτης ΕΠΕ, σελ. 276, Αθήνα, 1980α και ανατύπωση, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1989.

  • «Ολοκληρωμένες Πληροφορίες Γης. Θεμέλιο για Ανάπτυξη», Επιμέλεια Δ. Ρόκος, τόμοι 1 και 2, Εκδόσεις Παρατηρητής, σελ. 407, Θεσσαλονίκη, 1986.

  • «Κτηματολόγιο, Φυσικά Διαθέσιμα και Ολοκληρωμένες Αποδόσεις», Εκδόσεις Παρατηρητής, σελ. 304, Θεσσαλονίκη, 1980 (και ανατύπωση, Ε.Μ.Π., Αθήνα 1988 και 1992).

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής μπορεί να βρει κείμενα για την Ολοκληρωμένη, Αξιοβίωτη, Ενδογενή και Αποκεντρωμένη Ανάπτυξη στον δικτυακό τόπο του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου “Περιβάλλον και Ανάπτυξη: http://environ.survey.ntua.gr/el

Στον δικτυακό τόπο του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών πολιτισμών: http://www.ntua.gr/MIRC/  ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει σε ppt την παρουσίαση του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. και στοιχεία για το ιστορικό, τις δράσεις του καθώς και  τα πλήρη πρακτικά των ανά τριετία συνεδρίων του για την Παιδεία, την Έρευνα, την Τεχνολογία, τον Πολιτισμό, την Αποκεντρωμένη Ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου κ.λπ.

Στον δικτυακό τόπο: http://drokos.webnode.gr/ ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει γενικότερα κείμενα για την Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, το Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Κτηματολόγιο, την Πολιτική Γης, την Γεωπολιτική, τις Ολοκληρωμένες Αποδόσεις της Φυσικής και Κοινωνικοοικονομικής Πραγματικότητας, τους Ολοκληρωμένους Αναδασμούς , την Παιδεία, την Έρευνα και την Τεχνολογία κ.λπ., που ενδεχομένως θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.