Δημοτικό Συμβούλιο και Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, μόνιμη τροχοπέδη της προσπάθειας εξυγείανσης του Κληροδοτήματος Νικολάου Ζωσιμά

Όταν τον Μάρτιο 2015 είχε εισαχθεί – μετά από αίτημα μας – για συζήτηση το θέμα «Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά – Σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής. με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά» το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε: «την συγκρότηση  διαπαραταξιακής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους η σύνθεση της οποίας θα γίνει με ευθύνη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τις παρατάξεις, η οποία θα παρακολουθεί το θέμα και θα επεξεργάζεται προτάσεις σε στενή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές». Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, ακολουθώντας παρελκυστικές μεθόδους που δεν συνάδουν με την πολιτιστική και πνευματική παράδοση της πόλης μας, αρνήθηκε να πάρει επίσημη θέση επί του αιτήματος και με μικροπολιτικές τακτικές μετέθεσε την εξέταση του προβλήματος στο απώτερο και άδηλο –  μέλλον!
Όπως ήταν αναμενόμενο η εν λόγω «Διαπαραταξιακή Επιτροπή από Δημοτικούς Συμβούλους» όχι μόνο δεν πήρε καμμία απόφαση αλλά ούτε καν συνεστήθη.
Μετά από αίτημα του συνόλου των Δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου η συζήτηση επανελήφιη την 10η Οκτωβρίου 2018.
Η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής υπέβαλε γραπτή εισήγηση και, δια του Προέδρου της Αθανασίου Δάλλα, υπεστήριξε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τα επιχειρήματα και τις προτάσεις της. Το σχέδιο ψηφίσματος που εισηγηθήκαμε ήταν το εξής:
 ΨΗΦΙΣΜΑ
Επειδή
 • από το 1926 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει άρδην το εθνικοκοινωνικό περιβάλλον εφαρμογής του Κανονισμού και οι έκτακτες ανάγκες της εποχής εκείνης
 • καθίσταται – νομικά και διαχειριστικά – αδύνατη η συνέχιση της διαχείρισης των Κληροδοτημάτων, υπό το ίδιο νομικό και διαχειριστικό καθεστώς που διέπει τους Ιερούς Ναούς, τα παρεκκλήσια και τα νεκροταφεία
 • η σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων έχει μεταβληθεί δραματικά και το μόνο ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο που διαθέτουν τα Αγαθοεργά Καταστήματα είναι τα 8 διδακτήρια της Εκπαιδευτικής Επιτροπής
 • η συνέχιση της παροχής των διδακτηρίων στο Ελληνικό δημόσιο άνευ ανταλλάγματος και χωρίς την σύνταξη των απαιτουμένων εγγράφων περιγραφής των εκατέρωθεν υποχρεώσεων αποβαίνει εις βάρος των συμφερόντων του Κληροδοτήματος
 • θεωρούμε επιβεβλημένη την επανασύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά
 • θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη ανασύνταξης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών ώστε αυτός είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την βούληση των διαθετών
 • τα εκ της πείρας διδάγματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για την αντιμετώπιση των σημερινών αναγκών απαιτείται η τροποποίηση ή συμπλήρωση του ισχύοντος Κανονισμού
αποφασίζουμε τα εξής
 1. απαιτείται η, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 48 του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών, άμεση αναθεώρηση του, ώστε αυτός να είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την βούληση των διαθετών και να ικανοποιεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Ν. 4182/2013 «Περί κληροδοτημάτων»
 2. Υποστηρίζουμε ότι η διεκπεραίωση των τυπικών διαδικασιών αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών πρέπει να γίνει με ειλικρινή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών και των φορέων που έχουν άμεσο και νόμιμο ενδιαφέρον επ’ αυτού (Μητροπολίτης Ιωαννίνων, Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων, Δήμος Ιωαννιτών, Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμάιας Σχολής Ιωαννίνων κ.α.). Γι αυτόν τον λόγο η πρόταση προς τον αρμόδιο κ. Υπουργό Παιδείας πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ως κοινή πρόταση όλων των φορέων της πόλεως
 3. Να συσταθεί εντός 15 ημερών διαπαραταξιακή επιτροπή, με συμμετοχή και άλλων εμπλεκομένων φορέων)  για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών
 4. Να διαβιβαστεί το παρόν ψήφισμα στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων με την παράκληση να συνεργασθεί άμεσα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την από κοινού διευθέτηση του θέματος
           Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως αγνόησε τόσο τις δικές μας εισηγήσεις όσο και τις εισηγήσεις της αντιπολιτεύσεως και χωρίς το παραμικρό αίσθημα συστολής αποφάσισε ξανά (3 χρόνια μετά την αρχική της απόφαση) την σύσταση «Διαπαραταξιακής Επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους» για να διερευνήσει το θέμα σε όλες τις πτυχές του (!) …. και να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα στο επίσημο Πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων της 10ης Οκτωβρίου 2018 αναγράφεται η τελική απόφαση ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία: την συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία στο πνεύμα της συζήτησης και των παλαιοτέρων αποφάσεων θα διερευνήσει το θέμα σε όλες τις πτυχές, με την συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Δήμου και των εκπροσώπων του Δήμου στα αγαθοεργά, για να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο»
Αμήν!
 

Ο Συντάκτης

 Αθανάσιος Δαλλας