Δελφικά Παραγγέλματα

Ο Σύλλογος «Οι φίλοι του Μεγάρου Μουσικής» εξέδωσε ένα ωραίο πίνακα με τα Δελφικά Παραγγέλματα, ο οποίος μάλιστα συνοδεύεται από ένα, ιδιαίτερα, επιμελημένο κατατοπιστικό έντυπο.

Όπως αναφέρει ο Παυσανίας (2ος μ.χ. αιώνας) στον ναό του Απόλλωνος ήταν χαραγμένα σε περίοπτη θέση λιτά ρητά δύο έως τεσσάρων λέξεων.  Πάνω από τη θύρα, μεταξύ του πρόναου και του σηκού, ήταν στερεωμένο το πολυσήμαντο (και ανεξήγητο μέχρι σήμερα) γράμμα Έψιλον (Ε). Εκατέρωθεν του γράμματος ε δέσποζαν τα δύο περιώνυμα ρητά: το «Γνώθι σαυτόν» και το «Μηδέν άγαν».
Στον πρόσθιο τοίχο του πρόναου, επί των παραστάδων της πύλης του ναού, επί του υπέρθυρου και επί των στηλών που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά στις πλευρές του ναού ήταν χαραγμένα και πολλά άλλα παραγγέλματα τα οποία αποδίδονται κυρίως στους Επτά Σοφούς της αρχαιότητος τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Σόλωνα τον Αθηναίο, τον Χ(ε)ίλωνα τον Λακεδαιμόνιο, τον Πιττακό τον τον Μυτιληναίο, τον Βίαντα τον Πριηνέα, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο και τον Περίνδρο τον Κορίνθιο.
Στα παραγγέλματα συνοψίζονταν οι αξίες που πρέπει να πρεσβεύει ο άνθρωπος ώστε να προσεγγίζει το ιδανικό πρότυπο της εποχής: την αρετή, το μέτρο,  το κάλος και τη σοφία.
Τα Δελφικά Παραγγέλματα στόχευαν στην επίτευξη της  ατομικής ευημερίας αλλά και της αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης.

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας