Δελτίο Τύπου

 Από την 10η Οκτωβρίου 2015 και μέχρι σήμερα έχουμε απευθύνει δύο (2) επιστολές στον κ. Υπουργό Παιδείας και τρεις (3) επιστολές στην Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων με τις οποίες ζητούσαμε «να επισπευστούν οι ενέργειές του Υπουργείου για την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την επανίδρυση του Πρότυπου Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, ώστε να κινηθούν εγκαίρως οι σχετικές διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού και εξεύρεσης κατάλληλου χώρου στέγασης για την απρόσκοπτη λειτουργίας του με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2016-2017»

Ερμηνεύοντας την , μέχρι τώρα, στάση  της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι αυτή δεν προτίθεται να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου και να προχωρήσει άμεσα στην Λειτουργία του Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής

Κατόπιν τούτου η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής απέστειλε, την 14η Δεκεμβρίου 2015,  στα ΜΜΕ των Ιωαννίνων τα παρακάτω “Δελτίου Τύπου”

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Τον Μάιο 2015 διαπράχθηκε μία μεγάλη αδικία σε βάρος του αρχαιότερου σχολείου της πατρίδας μας και σε βάρος ης εκπαιδευτικής και πνευματικής παράδοσης της πόλης των Ιωαννίνων: από τα ιστορικά σχολεία της Ελλάδας, που εντάχθηκαν στο νέο θεσμό των προτύπων, εξαιρέθηκε – χωρίς μέχρι σήμερα να γίνει γνωστός ο λόγος – μόνο το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

Όλα τα υπόλοιπα ιστορικά Σχολεία μετατράπηκαν σε πρότυπα συμπεριλαμβάνοντας, με την έναρξη της λειτουργίας τους, το σύνολο των σχολικών μονάδων (Γυμνάσιο – Λύκειο), με μόνη εξαίρεση αυτή της Ζωσιμαίας Σχολής, στην οποία ενεκρίθη η λειτουργία μόνο του Προτύπου Γυμνασίου. Ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Τάσος Κουράκης αρνήθηκε επίμονα να δημοσιοποιήσει τους, έστω και προσχηματικούς, λόγους που τον οδήγησαν σ΄ αυτή την απόφαση.

Η εκπαιδευτική και παιδαγωγική αυτή παραδοξότητα είναι ανεπίτρεπτο να συνεχιστεί. Στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς (2015-2016) οι πρώτοι απόφοιτοι του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου “περί Προτύπων Σχολείων”: « .. η σχολική πορεία των μαθητών και των μαθητριών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των σχολείων αυτών (Σ.Σ.: δηλαδή των Προτύπων) υπόκειται μόνον στις ενδοσχολικές εξετάσεις». Αυτόματα δε τίθεται το ερώτημα: σε ποιο Πρότυπο Λύκειο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους ο απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου της Ζωσμαίας;

Με μία σειρά επιστολών που απευθύναμε στον κ. Υπουργό Παιδείας. Έρευνας & Θρησκευμάτων, του ζητάμε να προχωρήσει έγκαιρα στις απαιτούμενες ενέργειές για την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την λειτουργία του Πρότυπου Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και να κινηθούν έγκαιρα οι σχετικές διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού και εξεύρεσης κατάλληλου χώρου στέγασης, ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία του με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2016-2017.

Μέχρι τώρα δεν πήραμε καμμία απάντηση.

Προσφάτως πληροφορηθήκαμε ότι ζητήθηκε από τους μαθητές της Γ’ τάξης του Προτύπου Γυμνασίου της Ζωσιμαίας Σχολής να δηλώσουν σε ποιο Λύκειο της πόλης επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Το γεγονός αυτό μας ανησύχησε ιδιαίτερα, καθ΄ όσον εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν προτίθεται να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου και να προχωρήσει άμεσα στην Λειτουργία του Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής.

Δηλώνουμε ότι δεν ανεχόμαστε την επιλεκτική και βλαπτική αυτή συμπεριφορά σε βάρος της ιστορικής Ζωσιμαίας Σχολής και μάλιστα όταν αυτή συντελείται κατά παράβαση της κειμένης νομοθεσίας.

Το θέμα της λειτουργίας του Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής και η ανάγκη αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης αφορούν, πρωτίστως, την κοινωνία των Ιωαννίνων. Ως Απόφοιτοι της Ζωσιμαίας Σχολής αναλάβαμε την πρωτοβουλία τεκμηρίωσης και προβολής του αιτήματος προς πάσα κατεύθυνση. Τώρα είναι η ώρα ουσιαστικής παρέμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών αλλά και των υπολοίπων Δήμων του Νομού Ιωαννίνων, της Μητρόπολης Ιωαννίνων, των Πνευματικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Πολιτιστικών Συλλόγων των Ιωαννίνων, των Ηπειρωτικών Σωματείων της διασποράς, αλλά και όσων εκ των συμπολιτών μας επιθυμούν να συμπαραταχθούν σ’ αυτή την προσπάθεια.

             Αθανάσιος Δάλλας                                Μιχαήλ Παντούλας

               Πρόεδρος Δ.Σ.                                  Γενικός Γραμματέας