Βελτιώσεις του Νόμου 3966/2011 για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

 

1η τροποποίηση του νόμου για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Μετά την δυσάρεστη τροπή που πήραν τα πράγματα λόγω της αρνητικής στάσεως των Καθηγητών του Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής, η τύχη μας χαμογέλασε για λίγο, μιας και δόθηκε στην πόλη μας μια δεύτερη ευκαιρία. Μετά την αξιολόγηση για τη  (αρχική) ανακήρυξη των πρώτων 15 Γυμνασίων και 15 Λυκείων προέκυψε ότι σε τρεις περιπτώσεις θα λειτουργούσε μεν Πρότυπο Γυμνάσιο αλλά δεν θα λειτουργούσε αντίστοιχο Πρότυπο Λύκειο. Ήταν οι περιπτώσεις του 1ου Λυκείου Πλάκας και του Λυκείου Ρεθύμνου που δεν είχαν «πάρει καλό βαθμό» και η γνωστή περίπτωση του Λυκείου της Ζωσιμαίας. Μετά από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας  συμπεριελήφθη, στο Ν. 4072/2012, διάταξη βάσει της οποίας: «Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο και δεν λειτουργεί πρότυπο πειραματικό λύκειο είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος από τα λύκεια που λειτουργούν στην ίδια περιφέρεια για το χαρακτηρισμό τους ως πρότυπων πειραματικών …….. Τα υποψήφια λύκεια υποβάλλουν το σχετικό φάκελο το αργότερο μέχρι την 20.5.2012. Το λύκειο με την καλύτερη αξιολόγηση ορίζεται ως πρότυπο πειραματικό καθ’ υπέρβαση του ορίου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011» (άρθρο 329, σελίδα 2559).

Τα Σχολικά Συμβούλια των Λυκείων Πλάκας και Ρεθύμνου άδραξαν την ευκαιρία και υπέβαλαν άμεσα τις απαιτούμενες αιτήσεις.  Δυστυχώς όμως οι καθηγητές της Ζωσιμαίας Σχολής παρέμειναν ανυποχώρητοί. «Πέταξαν στα σκουπίδια» τη νέα ευκαιρία και αρνήθηκαν, για μια ακόμη φορά, να υποβάλουν για έγκριση τον απαιτούμενο φάκελο. Στη σχετική συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος και η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου οι οποίοι, όπως με ενημέρωσαν, γνωρίζουν πλέον τους πραγματικούς λόγους που υπαγορεύουν την αρνητική στάση Καθηγητών και ότι αυτοί οι λόγοι γεν έχουν καμμία σχέση με τα εκπαιδευτικά θέματα.

  1. Παραστάσεις στο Υπουργείο Παιδείας

Συναντήθηκα και συνεργάστηκα επανειλημμένα με τους εκπροσώπους της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) κ.κ.  Γεώργιο Καλκάνη (Πρόεδρο), Ιωάννη Αντωνίου (Αντιπρόεδρο) και Αικατερίνη Ριζάκη (Γραμματέα).

Στην επιστολή που απηύθυνα την 4η Μαρτίου 2013 στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. περιέγραφα την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην πόλη μας και διατύπωνα το αίτημα για την, από κοινού, «εξεύρεση τρόπου αντιμετώπισης και επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος». Την 26η Ιουλίου 2013 είχα συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Καλκάνης και ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Αντωνίου αντιμετώπισαν θετικά το αίτημά μας και με διαβεβαίωσαν ότι θα εισηγηθούν στον Υπουργό Παιδείας να τακτοποιηθεί το θέμα μας με νέα τροπολογία νόμου.

Την 1η Αυγούστου 2013 , είχα συνεργασία με τον κ. Βασιλόπουλο, Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού Παιδείας κ. Κων. Αρβανιτόπουλου, όπου έλαβα διαβεβαιώσεις ότι θα πρόβλημά μας θα τακτοποιηθεί νομοθετικά πολύ σύντομα.

  1. 2η τροποποίηση του νόμου για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Στο ΦΕΚ 193/17-09-2013 δημοσιεύτηκε ο Νόμος  4186/2013 με τον οποίον ορίζεται ότι: «Στο άρθρο 37 του ν. 3966/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται Πρότυπο Πειραματικό γυμνάσιο ή λύκειο και δεν ορίζεται Πρότυπο Πειραματικό λύκειο ή γυμνάσιο, αντίστοιχα, επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος από τα γυμνάσια και λύκεια που λειτουργούν στην ίδια περιφέρεια για το χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπων Πειραματικών. Τα υποψήφια γυμνάσια ή λύκεια υποβάλλουν το σχετικό φάκελο το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους» (άρθρο 36, σελίδα 3144)

β) Για το σχολικό έτος 2013 – 2014 ο φάκελος από τα υποψήφια γυμνάσια ή λύκεια για τον ορισμό τους ως Πρότυπων Πειραματικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 37, όπως προστίθεται με την προηγούμενη περίπτωση, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 30.9.2013».

Με την διάταξη αυτή μας παρείχετο η δυνατότητα να προαχθεί σε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο οποιοδήποτε Λύκειο των Ιωαννίνων (είναι αυτονόητο ότι μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής).

  1. Νέα συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την ψήφιση του Νόμου  4186/2013 είχα νέες συνεργασίες με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας οι οποίοι μου διευκρίνισαν τα εξής:

  • από εδώ και πέρα η ευθύνη των εξελίξεων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους αρμόδιους φορείς της πόλης (Δήμος και Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου) και όχι το Υπουργείο Παιδείας

  • Το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο μπορεί να λειτουργήσει απολύτως νόμιμα, χωρίς να χρειαστεί η σύμφωνη γνώμη κανενός Σχολικού Συμβουλίου (ίδρυση Λυκειακών τάξεων από το Πρότυπο Γυμνάσιο).

  • το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει οδηγίες στην Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου για: α) την άμεση εφαρμογή αυτής της λύσεως (ίδρυση Λυκειακών τάξεων) και β) σε περίπτωση οποιασδήποτε εμπλοκής, να λειτουργήσει το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο της Ζωσιμαίας Λύκειο χωρίς καμμία καθυστέρηση και με εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4186/2013.

Δυστυχώς όμως οι προσπάθειες αυτές «έπεσαν στο κενό» για τους λόγους που εκτίθενται αναλυτικά στο άρθρο «Συντονιστικό όργανο για για την επαναλειτουργία της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής» .


Παραπομπές

Ν. 4072/2012

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Νόμος  4186/2013

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας