Αρχείο Βασιλικής Σπυρίδωνος Καρακίτσου, Φωτογραφία Νο 10

Βόλτα των καθηγητών της Ζωσιμαίας Σχολής στην Πλατεία Πύρρου 

Οι καθηγητές της Ζωσιμαίας Σχολής είχαν αναπτύξει μεταξύ τους (αλλά με τους καθηγητές των άλλων Γυμνασίων) έναν στενό κοινωνικό δεσμό, που χαρακτηρίζονταν από την αμοιβαία εκτίμηση και την αφοσίωση – όλων τους – στο ιδανικό της Παιδείας.

Στην συγκεκριμένη φωτογραφία αποθανατίζονται μία ομάδα εκπαιδευτικών στην συνηθισμένη – τότε – “βόλτα”. Η φωτογραφία είναι “τραβηγμένη” στην επάνω Πλατεία (Πλατεία Πύρρου) την χρονιά που η συγκεκριμένη Πλατεία στρώνονταν με πλακάκια (άγνωστη χρονολογία, πιθανώς το 1957 που ανέλαβε Γυμνασιάρχης ο Βολωνάσης ή λίγο αργότερα)

326 Καρακίτσος 10

Από αριστερά προς τα δεξιά

Δομικίνης (;;) …. Θεολόγος

Βολωνάσης Νικόλαος, Φιλόλογος, Γυμνασιάρχης της Ζωσιμαίας Σχολής

Παπακώστας ….., Φιλόλογος

Μπάης Μιχαήλ, Φυσικός

Βαγενάς Ιωάννης, Φιλόλογος, Υποδιευθυντής της Εμπορικής Σχολής

Καρακίτσος Σπυρίδων, Φυσικός