Αρχείο Βασιλικής Σπυρίδωνος Καρακίτσου – Φωτογραφία Νο 8

211 Καρακίτσος 211α Καρακίτσος

 

Οι μαθητές που αποφοίτησαν το 1965, σε σχολική εκδρομή, μαζί με τον καθηγητή της Φυσικής κ. Σπυρίδωνα Καρακίτσο