Αρχείο Βασιλικής Σπυρίδωνος Καρακίτσου – Φωτογραφία Νο 7

Μαθητές της Ζωσιμαίας Σχολής, τάξης που αποφοίτησε το 1965, μαζί με τον καθηγητή τους κ. Σπυρίδωνα Καρακίτσο. σε σχολική εκδρομή (μάλλον στο καράβι προς την Κέρκυρα)

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΤΟΥ 1965
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μη αναγνωρισθείς
2 Καρακίτσος Σπυρίδων Καθηγητής – Φυσικός
3 Μη αναγνωρισθείσα
4 Παπαζήση Επη Τοπογράφος – Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
5 Βαταβάλης Κωνσταντίνος
6 Ροντογιάννης Ναπολέων Οδοντίατρος
7 Μη αναγνωρισθείσα
8 Μη αναγνωρισθείσα