Αρχείο Βασιλικής Σπυρίδωνος Καρακίτσου – Φωτογραφία Νο4

φ04α Καρακίτσος φ04 Καρακίτσος

 

Στάδιο Ιωαννίνων – Γυμναστικές Επιδείξεις του 1955 ή 1956. Αναμνηστική φωτογραφία καθηγητών της Ζωσιμαίας Σχολής

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Καζάκος Γεώργιος Καλλιτεχνικών
2 Καρακίτσος Σπυρίδων Φυσικός
3 Μαριόλς Πολυχρόνης Μαθηματικός
4 Κωσταδήμας Κωνσταντίνος Φιλόλογος
5 Κωσταδήμας Κωνσταντίνος Φιλόλογος
6 Τσακανάκης Γεώγιος Φιλόλογος
7 Τσιάντας Κωνσταντίνος Γυμναστής
8 Χαλκιάς Νικόλαος Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής
9 Κοράκης Ιωάννης Γυμναστής